Cijferdans

CijferdansSchijnhuwelijken

Het aantal administratieve onderzoeken dat door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt opgestart naar schijnhuwelijken, steeg van 2.610 in 2004 tot 9.061 in 2012 (4.902 voorgenomen en 4.162 afgesloten huwelijken).

Momenteel riskeert iemand die een schijnhuwelijk aangaat, slechts een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en een geldboete van maximaal 600 euro. Dat is belachelijk weinig als men weet dat voor een schijnhuwelijk niet zelden bedragen worden neergeteld van 10.000 euro of meer. Bovendien kan wie tegen de lamp loopt bij een poging tot schijnhuwelijk, alsnog aan verblijfspapieren raken door een wettelijke samenwoning aan te gaan. Een ander pijnpunt is dat een strafrechtelijke veroordeling wegens een schijnhuwelijk niet altijd wordt gevolgd door een nietigverklaring van dat huwelijk door de burgerlijke rechter, laat staan dat systematisch wordt overgegaan tot de beëindiging van het verblijfsrecht van de betrokkene.