Brexit: alle registers worden open getrokken

De voorstanders van een blijvend lidmaatschap van de EUSSR voorspellen een doemscenario bij een Brexit: Londen zal binnen enkele weken wegzinken…

Of een nieuw ijstijdperk uitlokken:

Daar bovenop zal kanker zich verspreiden:

En de zombies zullen heel het zaakje overnemen:

Euh… die zijn er al!

Boris Johnson veegt er zijn maat 45 aan en geeft met enkele cijfers weer waarom de “fat cats”, de bedrijfsbonzen (in hedendaags jargon CEO’s), het wierookvat zwaaien voor de EU.

De fat cats worden steeds vetter, terwijl Jan met de Pet het met steeds minder moet doen. Met dank aan de EU.

Boris Johnson, de oud-burgemeester van Londen en potentiële opvolger van David Cameron als leider van de zogenaamd conservative Tories, heeft in een column voor de Britse krant de Telegraph keihard uitgehaald naar CEO’s van grote bedrijven die zich hard inzetten voor voortgezet lidmaatschap van de EU.

Zoals Johnson uitlegt zijn deze fat cats niet eurofiel omdat de EU zo goed is voor Jan met de Pet, maar omdat zij het vreselijk gecompliceerde Europese systeem gebruiken om zichzelf te verrijken.

Eerst enkele cijfers. In 1980 verdiende de gemiddelde CEO van een bedrijf 25 keer meer dan zijn gemiddelde werknemer. Dat was een groot gat, maar iedereen die in de vrije markt gelooft weet dat dit logisch is: die man (of vrouw) heeft immers ook meer verantwoordelijkheden, heeft meer kennis, en werkt vaak meer uren. Niet zo gek dus dat hij meer verdient.

In 1998 was dat gemiddelde echter gestegen naar 47 (dus 47 keer het loon van de gemiddelde werknemer). Steeds meer mensen begonnen zich terecht zorgen te maken: waar ging dit naartoe? Werd het gat niet veel te groot? Nou, dat was niets vergeleken bij wat er de volgende jaren gebeurde. Na tien jaar Labour aan de macht te hebben gehad was het gat gegroeid naar 120. Vorig jaar was het 130… en dit jaar verdienen CEO’s 150 keer meer dan hun gemiddelde werknemer.

Dat zou nog wel oké kunnen zijn als die werknemers er ook op vooruit waren gegaan. Maar dat is allerminst het geval. Sterker nog, de gemiddelde werknemer in Groot-Brittannië is nu armer dan enkele jaren geleden, en kan het zich niet langer veroorloven om een huis te bezitten.

Ondertussen vliegen CEO’s met privéjets en laten ze duizelingwekkend mooie zwembaden aanleggen bij hun villa’s.

Hoe kan dat? Nou, volgens Johnson is het antwoord: de EU. Beter gezegd: EU-reguleringen.

So what is it these fat cats like about the EU? Broadly two things. They like uncontrolled immigration, because it helps to keep wages down at the bottom end and so to control costs, and therefore to ensure that there is even more dosh for those at the top. A steady supply of hard-working immigrant labour means they don’t have to worry quite so much about the skills or aspirations or self-confidence of young people growing up in this country. And as denizens of Learjets and executive lounges, they are not usually exposed to some of the pressures of large-scale immigration, such as in A&E, or schools, or housing.

Then there is a more insidious reason – that the whole EU system of regulation is so remote and opaque thatthey are able to use it to their advantage, to maintain their oligarchic position and, by keeping out competition, to push their pay packets even higher.

Met andere woorden, de CEO’s gebruiken massa-immigratie om de lonen te drukken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de Europese Commissie haar macht gebruikt om de concurrentie de kop in te drukken. Het gevolg is niet dat er een vrije markt is, maar een oligarchie: een groep rijke mensen en grote bedrijven die het voor het zeggen hebben en alle anderen onder de duim houden.

Deze knetterrijke figuren gebruiken de EU dus om zichzelf te verrijken ten koste van de gewone werknemer. En de EU vindt dat prima. In ruil zetten de CEO’s hun macht, invloed en geld namelijk in om Britten ervan te overtuigen vóór voortzetting van het lidmaatschap van de EU te stemmen.

Het is te treurig voor woorden, maar dit is hoe het werkt in de EU: de boven-ons-gestelden houden elkaar de hand boven het hoofd en gebruiken hun macht en invloed om zichzelf ten koste van ons te verrijken.

Met dank geleend bij De Dagelijkse Standaard.  Ook dank aan Wes Hardin voor de tip.

3 gedachten over “Brexit: alle registers worden open getrokken

 1. Allemaal goed en wel…maar Boris zegt wel A, maar niet B.
  Voor een goed begrip dient men te weten wie er achter de EUSSR schuil gaat.
  Gezien de verwijzing naar The Telegraph, kan het dan ook niet moeilijk zijn voor Boris om hier meer over te weten :
  http://www.telegraph.co.uk/business/2016/04/27/the-european-union-always-was-a-cia-project-as-brexiteers-discov/
  met citaat :
  “The European Union always was a CIA project, as Brexiteers discover
  By Ambrose Evans-Pritchard
  27 April 2016 • 8:18pm
  EU creator Jean Monnet was Roosevelt’s eyes and ears in Europe. Some called him a US agent
  Brexiteers should have been prepared for the shattering intervention of the US. The European Union always was an American project.
  It was Washington that drove European integration in the late 1940s, and funded it covertly under the Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon administrations.
  While irritated at times, the US has relied on the EU ever since as the anchor to American regional interests alongside NATO.
  There has never been a divide-and-rule strategy.
  The eurosceptic camp has been strangely blind to this, somehow supposing that powerful forces across the Atlantic are egging on British secession, and will hail them as liberators.
  The anti-Brussels movement in France – and to a lesser extent in Italy and Germany, and among the Nordic Left – works from the opposite premise, that the EU is essentially an instrument of Anglo-Saxon power and ‘capitalisme sauvage’.
  France’s Marine Le Pen is trenchantly anti-American. She rails against dollar supremacy. Her Front National relies on funding from Russian banks linked to Vladimir Putin.
  Like it or not, this is at least is strategically coherent.
  The Schuman Declaration that set the tone of Franco-German reconciliation – and would lead by stages to the European Community – was cooked up by the US Secretary of State Dean Acheson at a meeting in Foggy Bottom. “It all began in Washington,” said Robert Schuman’s chief of staff.
  It was the Truman administration that browbeat the French to reach a modus vivendi with Germany in the early post-War years, even threatening to cut off US Marshall aid at a furious meeting with recalcitrant French leaders they resisted in September 1950.
  Truman’s motive was obvious. The Yalta settlement with the Soviet Union was breaking down. He wanted a united front to deter the Kremlin from further aggrandizement after Stalin gobbled up Czechoslovakia, doubly so after Communist North Korea crossed the 38th Parallel and invaded the South.
  For British eurosceptics, Jean Monnet looms large in the federalist pantheon, the emminence grise of supranational villainy. Few are aware that he spent much of his life in America, and served as war-time eyes and ears of Franklin Roosevelt.
  General Charles de Gaulle thought him an American agent, as indeed he was in a loose sense. Eric Roussel’s biography of Monnet reveals how he worked hand in glove with successive administrations.
  As this newspaper first reported when the treasure became available, one memorandum dated July 26, 1950, reveals a campaign to promote a full-fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the Central Inteligence Agency.
  The key CIA front was the American Committee for a United Europe (ACUE), chaired by Donovan. Another document shows that it provided 53.5 per cent of the European movement’s funds in 1958. The board included Walter Bedell Smith and Allen Dulles, CIA directors in the Fifties, and a caste of ex-OSS officials who moved in and out of the CIA.
  (=einde citaat).
  Volledigheidshalve verwijs ik naar de volledige tekst, waarvan het laatste deel immers aansluit bij de “paniekstemming” rond de Brexit.
  Het belangrijkste is echter het eerste gedeelte waar de wortels worden blootgelegd van de EUSSR. In de voormelde tekst wordt echter niet dieper ingegaan op wie de werkelijke macht heeft in de VSA. Want het zijn deze “machten” die beslissen.
  (en zeker niet het Amerikaanse volk). Deze machten in de VSA zijn trouwens zeer nauw verbonden met deze in The City in Londen.
  Uit dit citaat blijkt ook dat er van een verzoening tussen Duitsland en Frankrijk geen sprake was of is. Men heeft de Fransen immers de arm moeten omwringen voor deze “verzoening”!!!.
  Het zijn dan ook dezelfde machten die schuil gaan achter de NWO, waar de UNO, NATO, EUSSR, Raad van Europa e.a. instrumenten van zijn.
  Wat Boris zegt is grotendeels juist, maar gaat voorbij aan de verborgen agenda’s achter de EUSSR .De Britse toestanden zijn ten andere een kopij van deze in de VSA, waar de middenklasse is weggeveegd, de industrie verdwenen is, en er 50 miljoen leven van voedselzegels.
  Een analyse van de VSA krijgt men in het volgende bruggetje :
  http://kingworldnews.com/legend-warns-risk-of-global-collapse-today-is-now-greater-than-any-time-in-history/
  met citaat :
  “Legend Warns Risk Of Total Global Collapse Is Greater Today Than Any Time In History May 15, 2016
  Egon von Greyerz continues: “The Clinton surpluses were fake as debt continued to increase in that period.
  The cost of wars is always a major drain on the finances of empires. The Vietnam war was costly and gradually the US current account surpluses started to decline, leading to a falling dollar. With gold backing the dollar, it was more difficult to print money. As sovereign nations, led by de Gaulle in France, refused to accept the weakening dollar as payment from the US and instead demanded gold, Nixon finally closed the gold window on 15 August 1971. This was a disastrous decision and the beginning of the end of the US economic wonder.
  And today, 45 years later, the US is still a wonder. Well that is a massive understatement. The US is an absolute miracle. Because it is totally incomprehensible how a country can survive with chronic budget and trade deficits and with debts which are increasing exponentially and that will never be repaid in today’s money.
  As a consequence, US average wages for workers have declined in real terms since the 1970s. This is quite ironic, as US workers are buying cheaper products from the Chinese, their wages are declining and thus erasing the benefit of the cheaper imports. Not only that, but as the Chinese workers are improving their standard of living and saving a major percentage of their income, US workers are finding it hard to make ends meet and therefore borrow more money to maintain their standard of living.
  US total debt, including unfunded liabilities such as Medicare and insurance, has ballooned in the last 30-40 years and now stand at around $300 trillion. That is almost 1,700% of GDP, dramatically worse than any major nation. But even if we look at total US debt excluding the unfunded liabilities, it is 400% which by any measure is massive and unsustainable.”(=einde citaat).
  De voormelde toestanden, zijn het gevolg van een bewust gevoerde verrottingsstrategie, die nu overgewaaid is naar de EUSSR.
  Boris haalt wel uit naar de CEO oligarchen (in de VSA omschreven als de 1 % van Wallstreet), maar laat wel na deze duidelijker te omschrijven. Hij wil zeker nog in leven blijven.
  Om het door Boris aangehaalde probleem beter te begrijpen is er de volgende analyse :
  http://henrymakow.com/what_is_communism.html
  met enkele citaten :
  “Communism is a State monopoly over everything, including thought.
  The State is a front for the Illuminati Jewish central bankers who own its debt.
  Anything that increases “State” power is Communist.
  World government will take this to the next level. …..
  ….Most people think Communism is an ideology dedicated to championing workers and the poor. This was an incredibly successful ruse which manipulated millions.
  Behind this artifice, “Communism” is devoted to concentrating all wealth and power in the hands of the central banking cartel (the Rothschilds and their allies) by disguising it as State power.
  The central banking cartel is the ultimate monopoly. It has an almost global monopoly over government credit. Its object is to translate this into a monopoly over everything – political, cultural, economic and spiritual. One world government = Rothschild monopoly = Communism – …..
  ….In the process, Rakovsky told his interrogator that the bankers created the Communist state as a “machine of total power” unprecedented in history. In the past, due to many factors, “there was always room for individual freedom. Do you understand that those who already partially rule over nations and worldly governments have pretensions to absolute domination? Understand that this is the only thing which they have not yet reached.” (emphasis mine) ….
  ….The New World Order creates a false reality which represents our mental enslavement. Legions of pundits, professors and politicos enforce its precepts. These are the argentur (“agents”) referred to smugly in The Protocols of the Elders of Zion.
  Society is totally subverted. Government, education, entertainment and the news media are in the hands of the central banking cartel. The private sector sings from the same song book on subjects like “diversity.” The same applies to think tanks, foundations, NGO’s, professional associations and major charities. Intelligence agencies serve the central bankers. (This article “How the Fed Bought the Economics Profession” is the template for all professions.) …”(=einde citaat).
  De ganse tekst is echter belangrijk.
  Als men het laatste citaat bekijkt dan is het ook logisch dat er tal van CEO olicharchen zijn die tegen de Brexit en voor de EUSSR zijn, waar de ECB dezelfde rol vervuld als de FED in de VSA. ( een keuze die dan ook voor de New World Order is).
  Voor een goed begrip van de Brexit dient men dan ook naar het verleden te kijken en vooral naar de verborgen agenda’s achter de EUSSR.

 2. Die onderste foto van die schreeuwende baardaap ken ik ! Zijn naam is Mohammed . Hij heeft zich volledig aangepast aan onze leefwijze en cultuur . Door zijn grote opengesperde bek viel hij op door de jury van “The middle east has talent” Hij kreeg een job als tuinkabouter in het pretpark De Efteling
  “”Papier Hier”””

 3. Brexit is nog altijd beter dan bij de Eur blijven. Als London wegzinkt kan het wederopgebouwd worden . Een ijstijd hebben we al eens overleefd .Maar met Mombies valt er niet te klappen dat ondervinden we dagelijks !

Reacties zijn gesloten.