Bolkestein: “EU kan geen federatie zijn”

MM900236531[1]Bolkestein: EU kan geen federatie zijn
DEN HAAG – Een Europese federatie zal er nooit komen, want er is geen Europees volk, geen Europese cultuur, geen Europees rechtsstelsel, geen Europese taal en geen Europese publieke opinie.

Bovendien is er ook niet zoiets als een duidelijk geheel van typisch Europese waarden, aldus oud-Eurocommissaris Bolkestein dinsdag tijdens een bijeenkomst van het Wetenschappelijk Instituut van de CU in Den Haag. Daar werd de nota ”In verscheidenheid verenigd” van dr. Sander Luitwieler gepresenteerd.

Oud-Eurocommissaris Bolkestein. Foto ANP

Vicepresident Donner van de Raad van State wierp hem tegen dat er bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 ook geen Nederlandse natie of volk was en evenmin gemeenschappelijk recht. „Het volk van nu is een product van de structuren die toen zijn opgericht.”

Hij bepleitte evenwel niet de vorming van een Europees volk. „Ik ben voor verscheidenheid.”

Donner waarschuwde de CU culturele verscheidenheid niet te vereenzelvigen met nationale lidstaten. „Juist nu de betekenis van nationale staten afneemt, is Europese samenwerking belangrijk voor het behoud van culturele diversiteit.”

Die verscheidenheid kan alleen voortbestaan „als de band die allen bijeenhoudt, niet ter discussie staat”, zei hij verder.

Daarom vindt hij het „zeer onwenselijk” dat de ChristenUnie pleit voor de opstelling van voorwaarden waarop lidstaten de EU kunnen verlaten.

Bolkestein haalde nog hard uit naar de „mislukte” Economische en Monetaire Unie. „Ik hoop vurig dat die verdwijnt.” Hij houdt het ook „niet voor mogelijk” dat de euro in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft. „Laat het kabinet onderzoek doen naar invoering van een parallelle munt voor de financieel sterke EU-landen” als Nederland en Duitsland.

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/bolkestein_eu_kan_geen_federatie_zijn_1_729671