Boerenkrijg: ook in Polen

De wissel van de macht met een EU-vriendelijke Tuskregering heeft niet kunnen beletten dat de Poolse boeren de strijd aangaan met de EU-landbouwpolitiek, verpakt in de zgn. “Green Deal”. Bovendien willen ze dat er importtaksen geheven worden op Oekraïense landbouwproducten. Ze dreigen ermee het land plat te leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

https://www.reuters.com/world/europe/polish-farmers-clash-with-police-outside-parliament-warsaw-2024-03-06/