Berlijn, de verloren stad…

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the room  immigration

… waar niemand de olifant in de kamer wil zien

De Berlijner Industrie- en Handelskamer (IHK) heeft het onderwijspeil en behaalde resultaten onder de loep genomen en grote problemen bij de motivatie en de opleiding vastgesteld. IHK-leden, bedrijven gevestigd in Berlijn, die tijdens de zomer van verleden jaar hierover geconsulteerd werden, kwamen vooral tot de conclusie dat er een gebrek aan inzetbereidheid en motivatie (65.5%) heerst. Bijna evenveel zagen een vaardighedentekort bij de gegadigden.

Voor talrijke bedrijven zijn de klachten over de schoolopleiding in Berlijn een terugkomend thema. Bijna de helft der IHK-leden (48.4%) vindt dat de opleidingskandidaten de elementaire rekenkennis onvoldoende beheersen. Nog hoger – 59.5% – scoren de problemen bij de verbale en schriftelijke vaardigheden van de opleidingskandidaten. (leren op de werkvloer). Bijna 1/3 der opleidingsbedrdijven in Berlijn probeert intussen zelf de gebrekkige schoolkennis van het Duits en wiskunde door het voorzien van eigen bijlessen bij te timmeren. De hiervoor aangestelde opleiders moeten echter vaststellen dat ook bij de sociale vaardigheden dikwijls iets mis loopt. Immers, elke tweede bedrijf noteerde disciplineproblemen, elk derde bedrijf kloeg over gebrek aan interesse en de wil om zich in te zetten.

Het jaar daarvoor had het ongewoon hoog cijfer van onderbroken opleidingstrajecten voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. In 2017 gaf 33.6% hun “Lehrstelle” op, m.a.w. elke derde verliet zijn opleidingsplaats. Berlijn deed het slechter dan eender ander gewest; in heel Duitsland beëindigt gemiddeld 1/4 hun opleiding niet. Bijzonder hoog is het aandeel bij de opleidingen tot kok, restaurantmedewerkers, kappers en veiligheidsagenten. Bijna elke tweede stopt voor het afsluitend examen. Bij een opleiding tot administratieve kracht in het beheer, resp. bestuur, liggen de opgaves daarentegen onder 5%.

De Berlijnse bedrijven doen hun best om te recruteren bij studenten, die hun hogere studie voor gezien houden. Het percentage van ASO-afgestudeerden (40.2%) bij de opleidingsplaatsen ligt opvallend hoog.
Ondanks alle moeite blijft het in Berlijn bijzonder moeilijk alle open opleidingsplaatsen in te vullen. Verleden jaar bleef 11% onbezet. (…)

Helmut Schmidt zag de olifant wel…

Ter illustratie: