Argentinië failliet, weeral heel stil bij de regimepers.

Waarom mag de bevolking niet horen dat een land wel failliet kan gaan?
Omdat na Di Rupo er alle tekenen op wijzen dat het land b in het zelfde bedje ziek is als Argentinië. Het enige verschil is dat zoals met Frankrijk, waar het water zoals al de andere zuiderse landen ook aan de neus staat, de EU niet kan/zal toelaten dat Europese landen failliet gaan, dat is een zekerheid voor de schuldeisers.
Maar ooit zullen wij, maar zeker onze kinderen de rekening mogen aflossen. Er staan ons zware periodes te wachten want wat die zogenaamde rechtse regering ook van plan is te doen, de inkomsten van regeringen zijn gecorreleerd aan belastingen die ze kunnen heffen, die op haar beurt gecorreleerd zijn aan de economische conjunctuur, die op zijn beurt weer een functie is van de wereldwijde inflatoire kredietexpansie die een kunstmatige groei aandrijft.
Kortom, Di Rupo en zijn Vlaamse lakeien, hebben ge(mis)bruik gemaakt van leningen, die ze als individueel land nooit zouden gekregen hebben, om de belgische goedweershow te brengen.
De belgische overheidsschuld is het eerste kwartaal van 2014 opgelopen tot 404,2 miljard euro, dat is 105,1 procent van het bruto binnenlands product.
Eind februari 2010 bedroeg de federale staatsschuld
325.633.169.187,51 EUR, Dit was een vermeerdering met 2.035.722.386,67 EUR ten opzichte van eind januari 2010
Eind november 2011 is de staatsschuld € 361 948 470 925
Dus is er in die 22 maanden niets gedaan om de ongeveer €2 000 000 000 PER MAAND aangroei van de staatsschuld te stoppen of te corrigeren.
OP 31.02.2013 was de schuld van de FEDERALE STAAT
€ 372 197 137 182,28
Eind juni 2014 zou officieel de schuld maar 384 813 033 483,73 EURO zijn.
Bedankt socialisten, di rupo heeft gelijk als hij zegt dat hij een “inspanning” gedaan heeft van 22 miljard.
Die 404,2 miljard is maar het topje van de ijsberg, de belgische schuld bedraagt in feit 480% van het bbp. Waar de regimepers zedig over zwijgt is naast de expliciete staatsschuld ook een impliciete staatsschuld bestaat: de verplichtingen van de staat tegenover zijn burgers. Pensioenen maken daar het grootste deel van uit.
Als je dan weet dat maar 30% van de bevolking zorgt voor de inkomsten van de staat….
http://www.express.be/business/nl/economy/argentinie-in-gebreke-gesteld-wegens-wanbetaling-faillissement-nakend/206764.htm

VLUG verkiezingen AUB

29 gedachten over “Argentinië failliet, weeral heel stil bij de regimepers.

 1. Er zal bespaard moeten worden op alle nutteloze en waardeloze instellingen zoals daar zijn, de monarchie, de massa regeringen, de massa parlementen, de massa provincies, de massa clubjes die leven van de vreemdelingen industrie, de massa vreemdelingen, de massa ambetantenaren, de nutteloze propagandazender BRT, de miljardentranfers richting Brussel en de franskiljons en dat EU gedrocht, als daar deftig wordt op bespaard dan behoord Vlaanderen tot dewereldtop qua welvaart, veiligheid en leefbaarheid.

   • Graag volg ik de reactie van de geachte redactie. Maar met de toevoeging, dit was zo ongeveer het Vlaams Belang programma.

  • Maar juist op deze posten zal nooit bespaard worde;n dat wil het socialisme niet want als de uitgaven op deze posten zo hoog zijn, is het juist dank zij de socialisten

   • Roger,
    Daarom dat wij er dan voor moeten zorgen dat die rode en groene troep zelfs uit de oppositiebanken verdreven moet worden.
    Hebt u de smoelen van de busgriet en de discoqueen gezien toen ze in de oppositiebank zaten? ha ha ha ha ha ha ha, daar dreef de haat vanaf nu ze niets meer te vertellen hebben, hopelijk ook daar nog weg ermee.

  • ‘dan behoort Vlaanderen tot de wereldtop’
   Wie nog tot de wereldtop behoorde maar stil gezwegen wordt. Omdat hij Vlaming was?

   De wereld kent Marco Polo. In alle talen bezongen. Het zou wel eens kunnen dat Marco de reisroute volgde van Willem van Rubroek. Die trok namelijk 18 jaar voor Marco, in 1253, midden Azië binnen. Zijn handschrift uit de 13e eeuw wordt bewaard in de bibliotheek van het Vaticaan onder zijn Latijnse naam Gulielmus Rubruquis Flandricus lector. Zijn verslag kan naast de teksten van Marco liggen.
   Wat ik behalve over zijde, gebruiken, routes enz. er nog uit leerde is : dat er nog een zoon van God is.
   Hier de brief van Djenghiskhan die Willem aan de koning van Frankrijk moest bezorgen.
   ‘In de hemel is er maar één God en op aarde één meester : Djenghiskan, zoon van God.
   Vanwege de zoon van God, de grote Khan, is dit de boodschap. Waar wij ook leven, Mongolen, en overal waar oren zijn om te horen en overal waar een paard kan stappen, laat overal deze boodschap verspreiden en duidelijk maken. Als mensen mijn bevel horen en begrijpen maar er niet naar willen luisteren en een leger tegen ons oproepen, zult U horen en zien dat ze ogen hebben en niet zien. En als ze iets willen vasthouden, zullen ze zonder handen zijn. En als ze zullen willen wandelen, zullen ze zonder voeten zijn. Dit is het gebod van de eeuwige God. Bij de kracht van de eeuwige God, bij de grote wereld van de Mongolen, geeft Khan dit bevel aan de Heer van de Fransen, koning Lodewijk, en aan het grote Rijk van de Franken, dat ze naar onze woorden luisteren.’
   Aldus schreef de zoon van God. En door de reis van Willem van Rubroek van 1253 tot 1255, de voorloper van de alom gekende Marco Polo, weten wij nu wat de Khan schreef.
   Rubroek werd omstreeks 1215 in het Vlaamse dorpje Rubroek geboren.
   Mochten jullie, zoals ik, dit pareltje in een antiquariaat boekhandel ontdekken KOPEN. Het is een uitgave uit 1984 van de Heemkundige Kring ‘De Roede van Tielt’

 2. Het internationale kapitalisme is het drijfzand onder alle naties. Het vernietigt alle wetten en bestuur. Het vernietigt de naties één bij één.

     • De internationale?
      Je bent niet langer jezelf. Je bent niet langer Jan Janssens uit Antwerpen, je bent niet langer Bernd Kohl uit Berlijn, niet langer Jean Petitjean uit Parijs of Nils Nilson uit Stockholm. Je bent zonder naam, een lege bladzijde waarop de internationale haar aanwijzingen schrijft.

 3. Failliet of niet, ook bij Griekenland heb ik nog geen deurwaarder gezien om de openbare activa op te laden, overheidsgebouwen en -gronden openbaar te verkopen enz… Zelfs in het faillissement is de roverheid ongenaakbaar.

 4. Het gaat gewoon om de toepassing van de Cloward-Piven strategie, waarbij via een autochtoon “profitariaat” stemmen worden gekocht, en anderzijds een “allochtoon kiesvee” wordt ingevoerd. Dit heeft dan als gevolg dat er tussen de machthebbers en stemmers een wederzijdse chantage wordt uitgeoefend. Dit alles op kosten van een belastingbetalende minderheid. Hierbij komt dan nog het maken van schulden om dit “Ponzi”systeem draaiende te houden. Schulden die gemaakt worden bij banken waar geld wordt bijgemaakt uit het niets, en waarop dan interesten moeten betaald worden,(=de oplichting van de geschiedenis!!!) en waarvoor de belasting betalende minderheid nog meer wordt uitgeperst.
  Zolang er geld kan “bijgemaakt worden” om de stemmen van het kiesvee te kopen, zal er dan ook niets veranderen.
  De schulden zelf, waarvan de bedragen niet meer uitspreekbaar zijn,en die onmogelijk kunnen worden afgelost ,moeten dan vroeg of laat na een “crash” afgeschreven worden of weggesmolten worden door een hyperinflatie.
  In beide gevallen is de spaarder de dupe.!!!
  Het is dan ook begrijpelijk dat de regime media de waarheid over de financiële toestand van de respectievelijke landen verzwijgen, maar nog meer deze over de virtuele failliete bankwereld. Over de “crash” die ons te wachten staat, gevolgd door de draconische maatregelen is er ten andere een volledige “omerta”.(het verbreken ervan staat gelijk, zoals bij de mafia, met de dood). Ik verwijs naar al de “bankiers” die gezelfmoord worden.
  Welke kleur er nu waar ook aan het bewind komt, doet er niet toe. Het zijn de bankiers die de wetten stellen. In tal van EUSSR landen zitten de “Goldman Sachs boys” al op de sleutelposities.(die er het werk van God doen, dixit Blankfein).
  Wat er nu nodig is, is het opduiken van de “black swan”, in de vorm van een oorlog, die dan moet toelaten drastische maatregelen te nemen die anders niet mogelijk zijn.

  http://www.presstv.ir/detail/2014/07/28/373149/insolvent-us-banks-want-wwiii/

  http://www.discoverthenetworks.org/Articles/theclowardpivenstrategypoe.html

  • belgië is weer een gevalletje apart Lovenaar, het is relatief immuun voor buitenlandse schuldeisers, omdat een groot deel van de staatsschuld binnenlands is. Het zijn hoofdzakelijk belgische spaarders (lees Vlaamse) en belgische grootbanken die de Staat geld hebben geleend. Daarom dat ze het steeds hebben over die enorme spaarbedragen, maar die sommen zijn ook virtueel, die spaartegoeden zijn al uitgeleend aan de staat. Als de burger massaal zijn spaargelden zou opvragen hebben we een staat en de banken die als een pudding in elkaar zakken.
   Het deel van de staatsschuld dat in het buitenland zit, bestaat uit lang termijnschulden die slechts mondjesmaat moeten geherfinancierd worden. De budgettaire situatie van de federale overheid was voor di rupo relatief gunstig en stabiel. Kortom, op het eerste gezicht viel er weinig te vrezen. Maar toch: als de financiers zouden gaan twijfelen over de toekomst van de belgische staat, zullen ze garanties eisen van de mogelijke opvolgers van belgië. Niet zozeer bij lopende leningen, want die liggen contractueel vast, maar wel bij nieuwe leningen die worden uitgeschreven of onderhandeld.
   In geval van een ernstige vertrouwenscrisis van de obligatiemarkten zouden de Vlaamse politici zich in de eerste plaats moeten uitspreken over toekomstige leningen en herfinancieringen. Als de Vlaamse regering publiek zou verklaren dat ze geen enkele garantie geeft voor alle toekomstige belgische staatsleningen, tenzij mits een voorafgaand akkoord van de Vlaamse regering, en dit geval per geval, dan heeft Vlaanderen een belangrijke vinger in de pap bij elke nieuwe staatslening die de belgische federale staat uitschrijft.
   Toestemming kan dan afhankelijk worden gemaakt van de instemming met de Vlaamse politieke eisen.
   Vlaanderen heeft vrijwel geen schulden, wel 1,5 miljard door de 6de staatsmisvorming, en zou dus weinig problemen ondervinden in geval een herfinanciering. Brussel ( 4miljard schuld), de Franse Gemeenschap (6,2 miljard schuld) en vooral Wallonië (7,3 miljard schuld) kennen veel meer financiële problemen en zitten in de schulden. Dat heb je als je met andermans geld moogt spelen.
   Wat nu een onverantwoord spelletje di rupo gespeeld heeft is zeer ernstig en listig, met het oog op de onvermijdelijke splitsing om deze landsdelen leefbaar en bestuurbaar te houden, is wallonië, onder impuls van het hof en met medewerking van de CD-V/ACW en de banken, bezig belgië en dus ook Vlaanderen met een gigantische schuld op te zadelen. Zoals in een vechtscheiding een van de partners het huwelijk op de valreep nog tracht te redden door de gezamenlijke schuld te doen stijgen, zodat het voor elkeen afzonderlijk onmogelijk wordt om die lasten te dragen, je weet wel, het vertrouwen van de banken, lees hier buitenland. Indien de ex toch doorzet zal hij bloeden.
   De Wever zei het al, een nooit geziene besparing sinds de 2de wereldoorlog. In Argentinië gingen de spaarders akkoord om 70% van hun spaargeld als verlies te slikken om de staatsfinanciën op orde te krijgen,het was dat of alles verloren, hier zullen de burgers, vooral de spaarzame Vlaming alles kwijt zijn.
   De staatsschuld stijgt met 800€ per seconde las ik, dus nietsdoen is het motto om de belgische kanker te bestendigen.

   • De eerste keer, sinds ik dit blog bezoek, dat ik van ‘een Hollander’ een mening over Vlaanderen lees.
    Voor het overige vind ik, maar dat is dan mijn persoonlijke mening, wordt Golfbrekers ietwat misbruikt door de Hollandse tak, met berichten uit pro-Israël standpunten, met in dit verband nooit een kritische stem. Spruit vermoedelijk voort uit onze Islam aversie en misschien vinden ze daardoor dat wij voor de pro-Israël argumenten een gemakkelijk slachtoffer zijn.
    Ik benadruk nogmaals dat dit mijn persoonlijke mening is.

    • Lieve Anna, wij zijn van mening dat de “andere” mening meer dan genoeg aan bod komt in de politiek-correcte pers. Wij voelen ons noch misbruikt, noch gemanipuleerd. Israël is de énige democratie, het énige staat in het M.O., die enigszins overeen stemt aan onze normen en waarden. Ook mijn persoonlijke mening.
     Hoofdredacteur: Florent Van Ertborn

     • Bij die andere pro-Palestina meningen in de correcte media komt ook nooit een kritische nood en berichtgeving zonder die nood neem ik niet volledig ernstig. Daarbij komt : halve leugens richten meer kwaad aan dan hele. leugens.

     • ieder zijn waarheid, Anna. Wij menen dat de andere kant overvloedig bericht wordt. Kathleen Cools gisteren gezien?

     • Domme fout van mij, moest natuurlijk nood met T zijn, dat komt ervan als je te vlug afzendt.

      Maar vermits ik hier nu toch ben, nog een vraagje.
      Ik merk aan de artikelen dat er een aantal van over de Moerdijk komen en samenwerking vind ik positief.
      Kunnen jullie mij ook zeggen of langs Vlaamse kant ook artikelen over de Moerdijk worden gestuurd? En op welk blog die dan worden gepubliceerd?

    • Anna, meestal zet u nogal graag de puntjes op de i.
     Jammer dat de belgicistische geschiedschrijving a la Pirenne steeds nog een invloed heeft op uw woordgebruik. Voor die belgicisten is namelijk ook elke Nederlander ‘n ‘Hollander’.
     Anna, is u heel zeker dat de persoon in kwestie toevallig geen Zeeuw, Brabander of Groninger is?
     En als u vasthoudt aan dat ‘Hollanderschap’, wilt u dan aub preciseren of de persoon uit Noord- of uit Zuid-Holland afkomstig is?

     • Ropie,

      ik heb die Hollander wel tussen haakjes geplaatst om het lachwekkende van dat woord in vele Vlaamse monden aan te tonen.
      Ik kan je gerust stellen, ik ben nog altijd overtuigd van onderstaande zin :
      ‘hier en aan de overkant,
      hier en daar is Nederland’

      Groeten van een Brabantse uit Antwerpen, want dat zijn we als we de puntjes op de i zetten.

  • ‘waar geld gemaakt wordt uit het niets’

   Die oplichting uit de geschiedenis hebben we te danken aan de Bank of England. Papieren geld drukken heeft die oplichting in zich. Met koperen, zilveren en gouden munten is dat vrijwel nihil.

Reacties zijn gesloten.