“Architectuur van onderdrukking”

“Uw stelling dat het recht op een persoonlijke levenssfeer voor u van geen belang is omdat u niets te verbergen hebt is net hetzelfde als wanneer u zou stellen dat de vrije meningsuiting u geen barst kan schelen omdat u sowieso niets te zeggen hebt.”

In een interview met mediabedrijf “Vice” waarschuwde Edward Snowden kijkers voor  Covid 19 apps, die hij de “(computer)architectuur van onze onderdrukking” noemde. De Amerikaan Edward Snowden geniet sinds 2013 van politiek asiel in Rusland, nadat hij de wereldwijde afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA aan het licht bracht. Sindsdien communiceert hij regelmatig over het gevaar van technologie voor onze vrijheid en privacy.  Volgens Snowden worden mensen zo ongerust gemaakt over Covid 19, dat ze nog nauwelijks kritisch nadenken over de gevolgen van de crisismaatregelen op lange termijn. 

“Buitengewone” crisismaatregelen genieten van de trieste reputatie, dat ze vaak misbruikt worden, benadrukte Snowden. In vele gevallen stopt de crisis nooit 100% en worden de maatregelen uiteindelijk als “normaal” beschouwd, m.a.w er ontstaat een soort gewenning aan de nieuwe situatie. De afluisterpraktijken uit de tijd van George W. Bush zijn bijvoorbeeld nooit echt gestopt, aldus Snowden, maar werden gewoon anders ingezet. Eigenlijk zijn we sinds 9/11 van de ene crisis naar de andere gerold, zonder mogelijkheid om eruit te ontsnappen. 

Daarom zou het volgens Snowden bijzonder naïef zijn, om te verwachten dat het gebruik van Covid 19-traceringsapps, zoals in China, Zuid-Korea en Taiwan al gebeurt, na de huidige crisis vanzelf zou stoppen. Waarom zou men soortgelijke apps niet gaan gebruiken om bijvoorbeeld kleine criminaliteit te bestrijden of politieke meningen in kaart te brengen? Zelfs als de verzamelde data vandaag nog door bonafide structuren worden verwerkt, kan dit bij een volgende legislatuur snel veranderen. Het is moeilijk te voorspellen wie er in de toekomst toegang kan krijgen tot onze data. Misbruik is bijgevolg onvermijdelijk. 

Anderzijds, vormt  de wereldwijde Covid 19-crisis volgens Snowden een onverhoopte opportuniteit, om eens grondig na te denken over welke technologie we al dan niet wensen. Want, indien we niets ondernemen, zou technologie in de toekomst op zeer ingrijpende manieren ingezet kunnen worden. Stel je voor, dat een computerlogaritme bijvoorbeeld zelfstandig zou mogen beoordelen of we al dan niet in aanmerking komen voor een job, een studierichting, een woonkrediet, enz. Is dit de toekomst, die we wensen voor ons en onze kinderen? De mensheid wordt op dit moment van grote angst voor belangrijke keuzes geplaatst, aldus Snowden. Indien we deze keuzes niet bewust maken, zullen ze uiteindelijk voor ons gemaakt worden. 

Met dank geleend bij Katholiek Forum.