Analfabete vakkrachten

Bijna 20% der vakkrachten zijn analfabeet.  Daar bovenop de de ‘laag opgeleiden’.   ‘Een uitdaging’, meent een enthousiaste ministerin Homans in  in het Radio 1-programma Hautekiet, en voegde eraan toe ‘we gaan degenen die niet voldoen aan het inburgeringstraject niet bestraffen’.   Zouden we het niet beter over ‘een ramp’ hebben?

‘In tegenstelling tot eerdere berichten dat alle vluchtelingen hoogopgeleide dokters en tandartsen zouden zijn, zien we in de eerste instroom bij inburgeringstrajecten dat 17 procent van de erkende vluchtelingen analfabeet is’, dat zei Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) in het Radio 1-programma Hautekiet.

‘Dan heb ik het nog niet over de mensen die zeer laagopgeleid zijn’, zei de minister. ‘Het gemiddelde aantal analfabeten in inburgeringstrajecten lag de voorbije jaren op 8 procent. Nu zien we dus meer dan een verdubbeling. Dat is een uitdaging. Wij moeten die mensen kansen geven en de mensen moeten die kansen grijpen.’

Grijpen…  alsof ze dat nog hoeven  te leren…