Als we niet leren van fouten uit het verleden…

Coat of arms of the republic of the united Netherlands (after 1665).svg… dan zijn we gedoemd die te herhalen.

Hoge belastingdruk maakte een einde aan de Gouden Eeuw

In de eerste helft van de zeventiende eeuw was De Republiek het machtigste en meest welvarende land ter wereld. Nederlandse kooplui waren over de gehele wereld te vinden, terwijl de Hollandse meesters de Europese kunstmarkt domineerden. Frankrijk, Engeland en andere landen probeerden de Republiek kapot te maken in de ene na de andere oorlog. Tevergeefs, maar dat maakte niet uit. Het waren namelijk de Nederlanders zelf die aan hun eigen succes een einde maakten, door een te hoge belastingdruk.

Charles Adams beschrijft in zijn fascinerende boek For Good and Evil – The Impact of Taxes on the Course of Civilization hoe belastingen een belangrijke rol speelden in de opkomst en met name de ondergang van diverse beschavingen uit het verleden. Eén daarvan is de Republiek der Zeven Provinciën.

Door decentralisatie en koopmansgeest waren de Nederlanders het meest vrije volk van Europa gedurende de Gouden Eeuw. Politieke denkers die in andere landen vervolgd werden vonden een warm welkom in Nederland. Onder hen was de bekende liberale filosoof John Locke uit het Verenigd Koninkrijk. Ook de elders sterk gediscrimineerde joodse gemeenschappen konden een veilig bestaan opbouwen in Nederland. De meest briljante geesten kwamen daardoor hierheen. Daarnaast was ons land leider in wetenschappelijke uitvindingen en werd op commercieel gebied volop geïnnoveerd. Zowel de eerste corporatie als de eerste aandelenbeurs werden opgericht in de Republiek.            Lees verder…

Belastingen tijdens Gouden Eeuw 

Vader van de Ned. belastingdienst

Nvdr: Er zijn talrijke historische films over de Republiek en de VOC op YT te vinden.   De meesten zijn te uitgebreid om hier te tonen.

6 gedachten over “Als we niet leren van fouten uit het verleden…

 1. Het was ook de tijd van de tulpencrisis!!
  http://www.beleggenmetkennis.nl/Tulpenmanie.html
  http://plazilla.com/page/4295039633/de-tulpengekte-nederland-en-tulpen-de-aex-stortte-in-1637-ook-al-eens-in
  De republiek zorgde toen ook al voor de eerste “zeepbel”…!!!

  Een Gouden Eeuw die mede veroorzaakt werd door de vlucht van honderdduizenden Vlamingen en Brabanders naar het noorden. Een aderlating waarvan we nog steeds de gevolgen dragen.
  De republiek was toen ook een “toevluchtsoord” voor de “banksters” van Venetië, waarna deze vervolgens zullen verder trekken naar Londen.(en zich definitief vestigen in The City).

  Bron : Financial Vipers of Venice van Joseph P. Farrel.
  Belangrijk voor de ondergang was het “leger” :
  http://www.boydellandbrewer.com/store/viewItem.asp?idProduct=13392
  Ik citeer uit dit bruggetje :
  “However, the Dutch army’s organisational structure remained unchanged and the Dutch Republic continued to rely on mercenaries and military entrepreneurs”(=einde citaat).

  http://www.flowofhistory.com/units/west/14/FC93 :
  Nog een citaat :
  “… For example, of the 132 military companies in the Dutch army in 1600, only 17 were actually made up of Dutch soldiers. The rest were English (43), French (32), Scottish (20), Walloon (11), and German (9) companies fighting for the Dutch because they had the money to pay them. The war took a tremendous financial effort to win, costing the Dutch 960,000 florins in 1579, 5.5 million florins in 1599, and 18.8 million florins in 1640. …”(=einde citaat).

  Nog een citaat met de conclusie :
  Conclusion
  “The Golden Age of the Dutch Republic was to be short lived, once again largely because of geography. It was the Dutch Republic’s great misfortune to border the great land power of the day, France. In the 1670’s, the French king, Louis XIV, due to a combination of jealousy of Dutch prosperity and hatred of Protestants, launched a series of wars that would embroil most of Europe and put the Dutch constantly on the front line of battle. At the same time, just across the channel, the growing economic and naval power, England, was challenging the Dutch on the high seas and in the market place. Three brief but sharply fought naval wars plus the strain of fighting off Louis exhausted the Dutch and allowed England to become the premier economic, naval, and colonial power in the world by the 1700’s. However, England owed the techniques and innovations for much of what it would accomplish in business and naval development to the Dutch from the previous century.(=einde citaat).

  Uit de citaten blijkt dat het leger van de republiek hoofdzakelijk een “huurlingenleger” was dat enorm veel geld opslorpte. Naarmate dat de oorlogen tegen Frankrijk en Engeland voortduurden.. raakten ook de financiële middelen uitgeput om dit leger te betalen, en als huurlingen niet betaald worden is er een probleem.(ondanks de hoge belastingen).

  Het fenomeen van de “hoge belastingen” en de ondergang van een maatschappij was geen nieuw verschijnsel in de toenmalige republiek.
  Het Oude Rome had hier al baanbrekend werk verricht!
  http://www.businessinsider.com/all-transactions-to-be-conducted-in-the-presence-of-a-tax-collector-2012-4?IR=T

  • ‘Een aderlating waarvan we nog steeds de gevolgen dragen’

   @Lovenaar,

   en die Noord-Nederlanders vergeten in hun geschiedenis om de haverklap de Zuid-Nederlanders waaraan ze schatplichtig zijn. Dit geldt niet alleen voor de Hollandse meesters op de Europese kunstmarkt, maar denken we ook aan :
   De Antwerpenaar Willem Usselinckx, de grondlegger van de Westindische Compagnie.
   De Bruggeling Simon Stevin die de begrippen der matematiek, chemie, astronomie, fysica niet meer in het Latijn verklaarde maar in zijn moedertaal, de Duytsche tael zoals hij het nog schreef, de volkstaal, die ons heel wat begrippen heeft bijgebracht en ook zijn weg naar Duitsland.
   vond.
   De uit Antwerpen stammende Vondel.
   De Gentenaar Daniel Heinsius, filoloog, waar de Duitse dichter Martin Opitz naar schreef :
   Weil ihr mir seid im Schreiben vorgegangen.
   Was ich für Ruhm durch Hochdeutsch werd erlangen.
   Will meinem Vaterland bekennen ohne Scheu.
   Dass eure Poesie der meiner Mutter sei.
   (Omdat ge mij in het schrijven zijt voorgegaan.
   Wat ik aan roem in het Hoogduits zal verwerven.
   Wil ik mijn vaderland zonder schroom bekennen.
   Dat jullie poëzie mijn moeder is)

   Die laatste zin zouden de Nederlanders wel indachtig mogen zijn. We vervangen even poëzie en passen de zin aan : dat jullie kunde onze moeder is.

   • En terwijl wij ons bezig hielden met het beschrijven van een insect op een waterplas, verspreidden de NLers de taal over alle wereldzeeën…

 2. Zo zie je maar dat ook een republiek geen lang leven beschoren is, tweehonderd jaar heeft ze geduurd.
  De Louis die ze daarna kregen had wel graag koning gebleven maar door de ruzies met broer Napoleon moest hij abdiceren.
  Hij probeerde wel rapper als de Coburgers Nederlands te leren. Tijdens een kapitaalvergadering van de ridderorde van de Unie moest hij zeggen ‘doe wel en zie niet om’. Dat ging niet zo best daarom had men hem een briefje in de hand gestopt met daarop ‘doux L. ainsi nid d’homme’, fonetisch klonk het wat als die Nederlandse woorden. Verder verzekerde hij het volk, bij een andere gelegenheid hun vriend en koning te willen zijn. Zijn kennis van het Nederlands was er als iets op vooruit gegaan want hij zei ‘uf friend en uf konijn’ te willen zijn.

 3. Vergat bij mijn vorige reactie nog een vaststelling van de kroniek schrijver Boendaele uit 1350. Het heeft niet direct met het artikel te maken, maar met Europa in zijn geheel. Hij kende de scheidingslijn en zou vermoedelijk op het ogenblik net hetzelfde schrijven over Noord- en Zuid Europa en de EU toestanden :
  Kerstenheit es gedeelt in tween.
  Die Walsche tongen die es een,
  D’andre die Dietsche al geheel.

  In een vlaag van helderheid zou de NVA dit misschien of haar affiches kunnen plaatsen, of de VVB, of…

Reacties zijn gesloten.