Als luizen in de pels

dhimmie soepjurkHet christelijke Gutmenschendom kruipt vrijwillig door het zand voor de islam.   Als men meent dat het keel oversnijden van een oude priester de christelijke kerken tot verweer, tot verontwaardiging, tot het verdedigen van het christelijke geloof zou leiden … moeten wij dit staaltje van dhimmitude voorleggen.

Besuch des TempelbergsDe hoogste Duitse vertegenwoordigers van de rooms-katholieke en evangelische kerk, kardinaal Marx en bisschop Bedford-Strohm verwijderden hun kruis, uit ‘respect‘ voor hun moslim gastheer bij een bezoek aan de Tempelberg in Jerusalem.  Dezelfde Tempelberg die door de Unesco sowieso als islamitisch erfgoed benoemd werd; de joden zijn er volgens de welingelichte heren en dames van dit betweterig orgaan nooit geweest.

Afbeeldingsresultaat voor benedictus blauwe moskeeDe bisschop onderwierp zich en de kardinaal handelde paapser dan de paus.  Paus Benedictus XVI heeft tien jaar geleden de Blauwe Moskee in Istanboel bezocht – met kruis.  Noch de paus, noch zijn moslim gastheren kwamen op het onzalige idee hem te verzoeken zijn kruis af te leggen.
En dit terwijl

– in praktisch alle westerse landen in rooms-katholieke en evangelische kerken oecumenische gebedsstonden (… in  naam van de verzoening, de vrede, de verdraagzaamheid, de grenzeloze dhimmitude) gehouden worden, waarbij de volgelingen van Mohammed met de rode loper onthaald worden.

– in praktische alle westerse landen pastoors, predikanten, voor- en lijkbidders enthousiast moslim ‘vluchtelingen’ ontvangen – tegen de wet van de EU-lidstaten in – de Zeven Werken van Barmhartigheid daadwerkelijk toepassen, hetzij door het verlenen van gratis onderdak, door het uitreiken van kleding, voedsel, drank, speelgoed, pampers, pampers, pampers…

– in praktisch alle westerse landen de christelijke geloofsleiders hun eigen volk verraden, waardoor de kerken leeglopen.

– in praktisch alle westerse landen de christelijke geloofsleiders mee de ondergang van onze beschaving, cultuur en geloof aanmoedigen en veroorzaken.

En die verplichtingen staan met absolute zekerheid niet in de Tien Geboden.

Bild

10 gedachten over “Als luizen in de pels

 1. Nr 3 van die geboden…..Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben., zou onze heilige vader dat vergeten zijn . Het zijn bijna dienaren van “heidenen” geworden Heel dat vaticaan circus kan mijn (ge weet wel wat) kussen…. Het zijn gewoon verraders van hun godsdienst

 2. Net zoals de “politiek correcte” politici de verraders zijn van het eigen volk, zo zijn de huidige “kerk(w)vorsten” de verraders van het katholieke volk. Zeg maar gerust de Judassen.

 3. Vergeet niet dat de top van de grote “Kerken” meeheulen en lid zijn van de verschillende takken van de Vrijmetselarij.

  Als overtuigd gelovige moet ik dit met spijt zeggen, na een grote hoeveelheid aan informatie hierover. Deze Vrijmetselarij, ingedeeld in 33 rangen, heeft als uiterste doel de aanbidding van Satan en zijn werken. Zij werken entoesiast mee aan de Nieuwe Wereld Orde. Deze heeft tot doel de volledige onderwerping van alle volkeren, door het laten versmelten van alle rassen. Ze gebruiken daarvoor de Islam, die eigenlijk geen godsdienst is, zoals wij die zien.

  Deze “godsdienst” heeft 300 miljoen doden op zijn geweten, en moordt elke dag gemiddeld een honderdtal christenen uit. Daar hoort men in geen enkele kerk iets van : niet bij de roomsen, niet bij de evangelische kerk en de protestanten.

  Het is ook de Vrijmetselarij, die aan de oorsprong ligt van het verraad van de N-VA, die exact het tegenovergestelde doet dan in haar statuten staat. Zij heulen samen met de ergste vijanden van Vlaanderen : dit is zeker zo erg als de goedkeuring van het Egmontpakt destijds.

  Iedere Vlaming, die naam waardig, mag zich bij al het bovengenoemde niet neerleggen.

 4. Ik heb een enorme eerbied voor die priester uit Kortemark die aan zijn vormelingen de waarheid zei over de islam, maar zodra het geweten werd, werd hij weggestuurd door het bisdom Brugge. Zulke priesters hebben we helaas bijna niet meer.

 5. Waar is den tijd dat de Heilige Katholieke kerk zijn zonen , naar al de uithoeken van de wereld zond , om het enige ware en echtentechtig geloof te gaan verkondigen .
  Hoe mooi en dapper was hun zending , de ongelovigen het licht in de duisterenis te laten zien . Nu moeten ze geen verre reizen meer maken , de heidenen lopen voorbij de deur .Een poging om ze te bekeren wordt zeker niet ondernomen , dat is een daad van onverdraagzaamheid ! Het is respectloos tegenover hun overtuiging . Het zou zelfs een provocatie kunnen zijn !! Kerken lopen leeg , Moskeeen raken volzet ! Christelijke feestdagen zijn haram Het suikerfeest en de “rammeldan” winnen aan populariteit

  • Het HOOGTEPUNT ….Onze Heilige Vader “DE PAUS” kust de voeten van de ONGELOVIGEN

 6. Voor wie het aanbelangt: in de kerken welke beheerd worden door de Broederschap van Pius X (+ Mgr. Lefèvre) hoort men wel andere visies over de islam en de zogenaamde oecumene; daar wordt nog het enige ware geloof verdedigd! En die hebben meer roepingen ook! Hoe zou dat komen???
  Antwerpen/Hemelstraat en Brussel Square Orban. Ook in Gent en het Naamse kan men hun vieringen bijwonen.

 7. @ Eddy Luyten

  De wekelijkse commentaar ‘Eleison Comments’ van Bishop Richard Williamson levert eveneens andere visies. Hij werd wel ‘expelled’ bij de Pius X Broederschap door het aankaarten van samenzweringen binnen het judaïsme.
  In het Engels: libertyfight.com/…/Bishop_Richard_Williamson_ongoing_madne
  In het Duits: stmarcelinitiative.com/eleison-comments/?/lang=de

 8. @Anna, feitelijk is over Bisschop Williamson een storm losgebroken naar aanleiding van een gedurfd interview over de zgn. holocaust. Hij heeft moeten ondervinden dat iets “offenkundigs” niet mag bekritiseerd noch betwijfeld worden! Hoewel geschiedenis moet kunnen evolueren aan de hand van nieuwe ontdekkingen of feitenmateriaal, zijn “offenkundigheden” wettelijk(sic) beschermd en onaantastbaar verklaard…. tegen alle logica in!

Reacties zijn gesloten.