Alexander Dugin en de VSA (deel 4)

  • De VSA, “full spectrum dominance” de titanische mogendheid?

In vorige artikels bekeken we de conflicterende denkvormen in de verschillende beschavingen: apollinisch (rangorde), dionysisch (bemiddeling) en cybelisch. Zie: Alexander Dugin en het moderne Europa: de aftelling | Golfbrekers

Volgens Dugin is het cybelische in het Westen weer dominant geworden in de late moderne periode. De aardegodin Cybele is de Grote Moeder of Magna Mater. Daarvan komt het woord materialisme. Alle krachten van de materie moeten nu worden ontplooid en geharnast, alles is grondstof tot omvorming, planten, dieren, mensen, hun gender en DNA. Tegen 2050 is de fusie van mens-machine voorzien. Cybele hield in de onderwereld de agressieve Titanen in bedwang. Als die los geraken, ontstaat een “war of the worlds”.  Ze zijn zeer populair in tv-reeksen en videogames.

Is de VSA de los gelaten titanische mogendheid gezien hun schijnbaar onbeperkte technische, militaire en financiële mogelijkheden?  Het verzekeren van “full spectrum dominance” en wereldheerschappij?

  • Amerika, het licht gaat op in het Westen. Een geleerdenrepubliek, een technocratie?
De Zuilen van Hercules. “Plus ultra” of “Er is meer voorbij deze plaats”

New Atlantis heet het profetische boek van de grondlegger van de moderne wetenschap, Francis Bacon. (pdf) Het werd in 1626 postuum uitgegeven. Op de kaft zie je een schip varen tussen de Zuilen van Hercules (Nauw van Gibraltar). Daar staat bij “plus ultra” of “er is meer voorbij deze plaats”. In de Oudheid stond er volgens de legende bij de zuilen gemarkeerd: “Nec plus ultra” m.a.w. “Er is niets verder”.  De Grieken en Romeinen kenden de kustvaart maar meden de oceaan zelf.

In “New Atlantis” droomt Bacon over een geleerdenrepubliek die in Amerika gevestigd is. Voor de Europese geleerden zal het licht voortaan opgaan in het Westen en niet meer in het Oosten. Amerika, de eerste technocratie?

  • Amerika occult

Het dollar-teken zou afgeleid zijn van die twee zuilen. Een dollar is immers een S-teken met twee evenwijdige balken.

De Twin Towers (2001) doen ook denken aan de zuilen van Hercules. Waren ze bedoeld als het portaal van een nieuwe dimensie?  Het terrein wordt niet in die vorm heropgebouwd. Niet nodig, we zijn de nieuwe dimensie al binnengetreden, de versnelde cybelische fase, de RESET, de fusie van mens en machine (2050), de ultieme technocratie komt er aan.

  • We zien of het “werkt”

Dugin waardeert een oorspronkelijke kracht die in Europa niet aanwezig is. Het heet pragmatisme en is geformuleerd door de filosoof William James (1842-1910). Dat gaat niet uit van de opdeling subject-object en kijkt gewoon of iets “werkt”. Werkt het, dan is het OK, werkt het nu niet, ook OK, dan komt er iets anders. Dat is bij uitstek dionysisch…

De Europese filosofie is altijd uitgegaan van subject-object. Denk aan Descartes (“Ik denk dus..”). Denk aan Hegel waar de “subjectieve” geest zich in de geschiedenis “objectiveert”.

Dt heeft geleid tot een staatsvorming met “checks” en “balances”. Het 1ste amendement (vrije meningsuiting) en het 2de amendement (wapenbezit) maken massale censuur op het internet en massale bewaking zoals bij lockdowns moeilijk. Het verschilt erg van deelstaat tot deelstaat.

In de supranationale EU is censureren veel makkelijker, de EU-commissie heeft die macht naar zich toegetrokken en uitbesteed aan de “publiek-private samenwerking” met big tech.

  • Politieke correctheid doodt eigenheid

De “politieke correctheid” slaat echter toe sinds de jaren 1970 en verspreidt zich vanuit de VS over de wereld. Denk aan LGTB+, “cybelisch” feminisme. Links is in de VS bijna volledig “woke” geworden, er is geen anti-oorlogs of anti-globalistisch links meer zoals in de anti-WTO-protesten in Seattle (1999). Politieke correctheid is de grote gelijkschakelaar van de Westerse wereld. Wie geen homohuwelijk enz. kent, is achterlijk, “illiberaal” en moet “regime changed” worden.

De dag na de inhuldiging van president Trump (21 januari 2017) betoogden in de VS honderdduizenden in de Women’s March, ook “pussy march” genoemd door hen zelf. Ze kozen “pussy” omwille van de roze mutsen, sommige betogers waren ook gekleed in roze vagina-outfit. Ze betoogden tegen het “patriarchaat” van Trump. Ging Trump de Amerikaanse vrouwen deporteren naar de keuken, naar de harem? Waarover gaat het eigenlijk?

We leven in een versnelde Cybele-fase. Is Cybele feministisch? Dit is feminisme van de derde fase. De eerste fase waren de politieke rechten, de tweede de pil en abortus, de derde is de breuk met maatschappelijke en biologische bepaaldheden. De Cybele-feminist zegt:

“Je kunt niet gelukkig zijn als vrouw omwille van al die bepaaldheden. Mannen houden gewoon het patriarchaat in stand. Kap ermee. Maak dat je meer macht krijgt dan zij en leef je leven.” 

De oorlog van allen tegen allen in een geatomiseerde wereld.  Alles/iedereen is grondstof tot omvorming bij Cybele. Geslachtsverandering, hybrides, chimera’s. De Cybele-priesters in het Midden-Oosten waren ontmande mannen. … Is Cybele niet de spiegel van onze tijd?

Tenax