Achterlijk?

MM900236531[1]Bepaalde gedeeltes van Noord- en Zuid-Amerika waren lange tijd zelf koloniën.  Als een poco politicus of journalist dus beweert dat het Europees kolonialisme de oorzaak van de achterstand van bepaalde landen en regio’s is, dan wordt dit hiermee weerlegd.

Achterlijk is en blijft wie achterlijke ideeën aanhangt.  Als het ene land bloeit en het andere niet, dan zou men beter naar de verschillen kijken in plaats van met de vinger naar het verleden te wijzen.

Als het Europees kolonialisme schuldig eraan is dat bepaalde landen nog in de middeleeuwen steken, waarom zijn de VSA dan geen derde-wereld-land?

3 gedachten over “Achterlijk?

 1. Het gaar hier niet om achterlijkheid, maar wel om decadentie, misdaad, corruptie, parasitisme..enz..in al zijn vormen in een “multikul” mesthoop.
  Als men dan verwijst naar Zuid en Midden Amerika is dit geen gepast voorbeeld.
  Kijk naar Brazilië, Venezuela, Colombia, Mexico…e.a. om een gedacht hebben van de vooruitgang!! Voorbeelden van decadentie &misdaad in al zijn vormen.
  Het gaat dan bovendien nog om zo gezegd katholieke landen.
  Kijk naar Afrika!! Hopeloos!! Wat blijft er nog over van Zuid -Afrika??
  Het doorslaggevende verschil zit in de samenstelling van de bevolking en de volksaard!!
  De VSA is evenmin een goed voorbeeld… het is immers een land in volle ineenstorting dankzij o.a een massale immigratie sinds 1965!!
  De EUSSR is in hetzelfde bedje ziek, om niet te zeggen “rot”.
  Volgens het scenario van Le Camp des Saints, dienen we immer af te glijden naar een derde wereld land. We zijn intussen al op goede weg.
  Een analyse van de grond van de problematiek ter illustratie, geplukt van de webstek Hartgeld rubriek Gesellschaft:
  “Neu: 2015-12-08:
  [14:30] Leserzuschrift-DE zu Mythos Marshallplan: Wem nützt die staatliche Entwicklungshilfe?
  Und darin auch eine interessante Äußerung über den “deutschen” Marshallplan.
  Zitat:
  Doch der Marshallplan ist ein Mythos. Es ist nicht beweisbar, dass er das deutsche »Wirtschaftswunder« ausgelöst hat. Er fiel in Deutschland vor allem deshalb auf fruchtbaren Boden, weil trotz der Kriegszerstörungen bestimmte Wirtschaftsstrukturen samt technischem Know-how intakt geblieben waren und weil Ludwig Erhard 1948 den Mut hatte, entgegen den Plänen der Besatzungsmächte die meisten Warenpreise freizugeben. Eine nicht unwichtige Rolle spielte dabei auch die Arbeitsmoral der Deutschen, die nicht einfach in arme Länder übertragen werden kann.
  Deutlicher kann man es nicht sagen: Für Wirtschaftsaufschwung braucht man bestimmte Strukturen, Know-How, Arbeitsmoral und weise Politiker. Alles in Afrika nicht vorhanden!”(=einde citaat)
  De laatste paragraaf vat alles kernachtig samen. Toen alles plat lag… letterlijk dan..
  slaagde men er in op 10 jaar er opnieuw te staan.
  Dit zegt dan ook veel om niet te zeggen alles over het Duitse volk van toen.
  Een uitspraak : “Unsere Mauern brechen, unsere Herzen nicht”.
  Het gaat dan wel over het Duitse volk van juist na WO II, en niet over het “zootje” van heden!!!
  Dezelfde analyse is van toepassing op Vlaanderen. Als we zien van waar we komen, en stonden enkele jaren geleden. en dit ondanks een belgische bezetting.
  Momenteel zitten we ook in volle afdaling, met de kenmerken van een derde wereld land.
  In Azië zien we dan andere voorbeelden.. hoe het wel kan. Dit kan alleen verklaard worden door de volksaard van die bevolkingen.
  De verwijzingen naar het koloniale verleden dienen enkel om de westerlingen op te zadelen met schuldcomplexen.
  In bepaalde gevallen is een “herkolonisering” de enige oplossing.
  Een Congolese vrouw verklaarde mij ten andere :”Les oncles doivent revenir…!!” .(=dit was ongeveer 10 jaar geleden al).
  Het enige wat men de koloniale mogendheden kan en mag verwijten zijn de “kunstmatige grenzen”.. die een bron zijn van bloedige conflicten. Bij de stammen primeert immers altijd :”Eigen volk eerst!!!”

 2. “””Achterlijk is en blijft wie achterlijke ideeën aanhangt !”””” Dat klopt als een zwerende vinger ! Het is van toepassing op vele landen die ik wegens censuur niet bij naam wil noemen . Het omgekeerde is ook van toepassing . Een hogere beschavingsvorm , die “achterlijke ideeen ” met open armen welkom heet , koestert… en ervoor respect , begrip en verdraagzaamheid aan een hogere beschavingsvorm oplegt en zelfs “eist” …. vertoont ernstige tekenen van geestelijke tekortkomingen of “achterlijkheid”

Reacties zijn gesloten.