Hoe de stroper jager werd

BDW voedt het beest dat hem zal bijten

De Staatsveiligheid is een belgicistisch instrument

De ironie van de geschiedenis: net Vlaams-nationalisten zijn vandaag de grote pleitbezorgers van de Belgische Staatsveiligheid.

Het is (nog) niet duidelijk of de Staatsveiligheid in de voorbije weken een aanslag op Belgische bodem heeft kunnen voorkomen. Er zijn eigenlijk meer aanwijzingen dat de Staatsveiligheid een Belgische Eurovisiesongfestival-zege heeft kunnen voorkomen. Het was immers de Staatsveiligheid die zich in 2003 ging bemoeien met de liedjeswedstrijd. Soetkin Collier, frontvrouw van de Belgische inzending Urban Trad, was in het verleden weleens gearresteerd tijdens een antiroyalistische actie van het Taal Aktie Komitee (TAK) – en dat was voor de Staatsveiligheid reden genoeg om bij verschillende ministers te gaan lobbyen tegen Collier. De Franstalige minister van Cultuur, bevoegd voor de RTBF die Urban Trad had geselecteerd, verbood Soetkin deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival, waarna de groep roemloos tweede werd.

De affaire-Collier kan symbool staan voor het antiflamingante wantrouwen dat stevig ingebakken zit bij de Belgische Staatsveiligheid. Het Comité I was achteraf vernietigend voor het Eurosong-initiatief van de inlichtingendienst. Collier vormde op geen enkele manier enige bedreiging voor de Belgische staat of de democratie, de inlichtingendiensten hadden geen enkele reden om ministers te ‘verwittigen’ over het verleden van de zangers en de informatie van de Staatsveiligheid was ook nog eens ongenuanceerd, ongecontroleerd en verouderd. De Sûreté de l’État had blind geschoten op hun klassieke bête noire: elke zweem van militant Vlaams-nationalisme. Dit alles speelde zich af in het jaar 2003: ruim na de aanslagen van 11 september 2001, die de internationale jihad onder het oog van de wereld hadden gebracht. Als de Belgische Staatsveiligheid zich na 9/11 wat meer had beziggehouden met moslimfundamentalisme, en wat minder met het TAK, dan zou dit land vandaag misschien wat minder te kijk staan.

Het is een publiek geheim dat de Staatsveiligheid dossiers bijhoudt over een groot aantal Vlaams-nationalisten. Het partijpolitieke Vlaams-nationalisme wordt daarbij allerminst gespaard. Amper een paar jaar geleden kwam aan het licht dat gewezen ‘veiligheidsexpert’ Bart Debie zich door de Staatsveiligheid had laten gebruiken als mol binnen Vlaams Belang. De Staasveiligheid zou grote interesse getoond hebben voor de financiers van de partij, en iedereen die discreet omging met kopstuk Filip Dewinter. De belangstelling van de Staatsveiligheid was geen eenmalige uitschuiver: de dienst verzamelt inlichtingen over heel wat politici van Vlaams-nationale gezindte. Bij N-VA zouden ze wel heel naïef moeten zijn om echt te geloven dat de Staatsveiligheid die opmerkelijke belangstelling heeft opgeborgen sinds de partij van Bart De Wever op zowat alle niveaus deelneemt aan de Belgische macht. Sommige N-VA-ministers, -parlementsleden en -partijmedewerkers zouden wel eens kunnen schrikken als ze hun persoonlijke dossier onder ogen zouden krijgen.

De Wever_big brother

Tenzij…

Het is zeldzaam ironisch dat net N-VA-voorzitter Bart De Wever het voortouw neemt in de strijd om de bevoegdheden van de Staatsveiligheid verder uit te breiden. Met zijn pleidooi voor een Belgische versie van de Amerikaanse Patriot Act dreigt De Wever op termijn in zijn eigen voet te schieten. Op basis van het (recente) verleden van de Staatsveiligheid laat het zich immers raden dat de ‘bijzondere inlichtingenmethodes’ die N-VA cadeau wil doen aan de inlichtingendiensten vroeg of laat gebruikt zullen worden tegen N-VA’ers en andere Vlaams-nationalisten. Wanneer de directe bedreiging van islamisten wat wegdeemstert, zal het nog steeds de Vlaamse Beweging zijn die door de Staatsveiligheid blijkbaar als een structurele bedreiging voor het koninkrijk België wordt gezien.

In al zijn ijver om de stoerste burgemeester van het land te zijn mag De Wever niet vergeten dat de ‘Staat’ waarover gewaakt wordt wel degelijk de Belgische staat is – en niet de Vlaamse. Toch maar oppassen dus met de uitbouw van die politiestaat – dat blijft alleen maar leuk zolang je zelf de politie controleert.

Geleend bij Doorbraak

2 gedachten over “Hoe de stroper jager werd

 1. Staatsveiligheid is niet het juiste woord ! Ik zou ze eerder omschrijven als “lijfwacht van de Koning” en BDW kreeg die job aangeboden . Hij kon kiezen , richting exit of buigen als een rietje . Belgie zijn feitelijk twee landen Vlaanderen en Wallonie , dat met een paar elastiekjes , wat goedkope lijm en een koning wordt in stand gehouden . Wallonie en Brussel hebben Vlaanderen hard nodig om te kunnen overleven , zonder Vlaanderen hebben ze niets te betekenen en kan de Koning en heel zijn sliert hun dopbrief gaan afhalen . De politiek die daarachter schuilt is een smerige beerput , gedwongen solidariteit en een verhouding tussen meester en een gehoorzame getergde nederige knecht !

 2. Bartje wil een Patriot act. Michel wil een Europese CIA!!!
  Men hoort hier de verraders& buiksprekers in dienst van de “zetbazen”.
  Dergelijke voorstellen zijn geen toeval, en kaderen in een zorgvuldig uitgekiende strategie..
  In de tekst heeft de auteur het over de Vlaams nationalisten als pleitbezorgers van de staatsveiligheid. Het gaat hier dan wel over de N-BA, een door het regime opgerichte en gecontroleerde oppositie tegen Vlaanderen. Het grootste verraad en gevaar waarmee Vlaanderen ooit werd geconfronteerd.
  Men ziet hier dan ook opnieuw een schoolvoorbeeld van de NWO :
  “problem-reaction-solution”.
  De zetbazen van Bartje zullen tevreden neerkijken op het “vee…..”.
  De VSA “Patriot Act” is immers in de eerste plaats gericht tegen de autochtone blanke bevolking, die bovendien moet ontwapend worden. (via zelf georganiseerde “false flags”)
  Deze “Patriot Act” heeft nog geen enkele terreur daad voorkomen.
  Uitgezonderd natuurlijk van de door de FBI georganiseerde “plotten”!!!
  Deze onmacht of beter gezegd onwil geldt ook voor het gigantische afluisterapparaat van de NSA.
  Bartje moet dit alles weten. In het licht daarvan geeft zijn voorstel dan ook blijk van het toppunt van verraad.
  De staatsveiligheid, onder controle van en bevolkt door de linkse en loge mafia’s is helemaal niet geïnteresseerd in terreurbestrijding, en alles wat er rond hangt.
  Integendeel.. men rolt mee de rode loper er uit voor.
  (=in het kader van de oorlog tegen onze westerse beschaving in opdracht van de drijvende krachten achter de NWO).
  Men weet wel degelijk wat er zich in Molenbeek afspeelde en nog afspeelt, en wat het verband is met de aanslagen in Frankrijk. In Frankrijk weet men dit ten andere ook. Iedereen liegt dus. Voor de zoveelste maal worden we geconfronteerd met een “bloedige komedie” met actieve medewerking van de overheden.
  Hierover worden er geen vragen gesteld!!!
  De auteur van de bovenvermelde tekst, geeft wel een goede aanzet, maar kijkt niet achter de schermen. De staatsveiligheid is immers een onderdeel van een crimineel corrupt systeem, en waarbij de rol van de staatsveiligheid er vooral in bestaat de deksels op de beerputten te houden. En beerputten die zijn er in overvloed!! De strijd tegen “les sales flamins” is daarbij weliswaar een belangrijke nevenactiviteit, maar niet de belangrijkste.
  Een staatsveiligheid, die ingevolge “chantage” ook aan handen en voeten gebonden is aan bepaalde buitenlandse geheime diensten.
  Het voorstel van Michel voor een Europese CIA is ronduit misdadig, als men weet waar de CIA de laatste 40 à 50 jaar in betrokken was en nog steeds is.
  Of is het de bedoeling van Michel om via een Europese CIA ook een graantje mee te pikken van de drughandel uit Afghanistan via Turkije en Kosovo????
  De NATO vliegtuigen landen toch al in België !!
  http://watchingamerica.com/WA/2014/03/16/all-secrets-of-sibel-edmonds-or-who-manages-world-terrorism/
  Een citaat :
  “In one of her interviews she said: “I know for a fact that NATO planes routinely shipped heroin to Belgium, where they then made their way into Europe and to the U.K. They also shipped heroin to distribution centers in Chicago and New Jersey.” The FBI and the Drug Enforcement Administration found that many senior officials of the Pentagon, CIA and State Department were involved in this trade. Of course, nothing about that was published.”(=einde citaat).
  Dit alles is maar het topje van de ijsberg.
  Als men dan ziet waarvoor België allemaal gebruikt wordt… dan is er inderdaad een Patriot Act nodig om de al deze criminele activiteiten te beschermen tegen
  “klokkenluiders”. Achter het voorstel van Bartje gaat er dan ook heel wat meer schuil dan men op het eerste zicht zou kunnen denken.

Reacties zijn gesloten.