Zogezegd

“We’re going to have to quickly move to try to regain leadership and rebuild our alliances and make clear to our competitors and adversaries that… the vacuum is no more, that the United States is going to resume a position of global leadership and bring people together around common threats, whether it be climate change or the global pandemic.”

Dixit: voormalige first lady, voormalige buitenminister, voormalige presidentskandidate, “the one and only” Hillary Rodham, tevens gekend onder de naam van haar schuinsmarcherende echtgenoot Clinton.

“We zullen vlug moeten zijn om de leiding te hernemen en onze bondgenootschappen herop te bouwen en duidelijk te maken aan onze concurrenten en vijanden dat… het vacuüm opgeheven werd, dat de VSA terug de positie van wereldleider zullen veroveren en mensen herenigen rond gemeenschappelijke bedreigingen, of het nu om klimaatverandering of de wereldpandemie gaat.”

En ook deze citaten zijn is om in te kaderen. Zij heeft het over de coronacrisis en kan het niet laten erop te wijzen dat “de wereld” verwacht dat de VSA de leiding neemt:

The US “cannot sit on the sidelines being indifferent or even contemptuous of international efforts and expect that we’re going to benefit ourselves, as well as lead the world,”

De VSA “kunnen niet aan de zijlijn zitten, onverschillig of zelfs minachtend zijn voor internationale inspanningen en verwachten dat wij ervan gaan profiteren… en tegelijkertijd de wereld leiden..

… You can’t blame a country for acting in its own self-interest…

... Men kan een land niet verwijten dat het in zijn eigen belang handelt…

Euh… Nochtans staat haar partij op dezelfde lijn als de Republikeinen met betrekking tot de wraakactie tegen Duitsland omwille van Nord Stream 2.

Hillary hield een slag om de arm, voor het geval haar partijgenoot Biden – tegen alle verwachtingen in – toch niet tot de volgende president der VSA zou verkozen worden. Zij herinnerde eraan dat zij louter en alleen niet verkozen werd omdat Rusland dit verhinderd had en waarschuwde dat de VSA “slechts nog 80 dagen hebben om te proberen vrije en eerlijke verkiezingen te houden zonder buitenlandse inmenging”.

Hillary had het niet over Amerikaanse inmenging “om bestwil” bij buitenlandse verkiezingen: A Brief History of U.S. Intervention in Foreign Elections

Dit en veel meer kan u lezen en video’s bekijken bij: Hillary Clinton: The work awaiting the next US president will be ‘overwhelming’