Zogezegd

MM900236531[1]Dubbeldemocratie

“Je zou kunnen besluiten dat dit land uit twee verschillende realiteiten bestaat, en dat je de problemen dus best ook apart aanpakt.”

Frank Vandenbroucke
Oud-sp.a-politicus, hoogleraar
22/06/2013 – De Standaard Weekblad