Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Hoe vreselijk zijn de vloeken die de religie van Mohammed op haar vereerders legt! Naast deze fanatieke waanzin, die in de mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid in een hond, is deze beangstigende fatalistische onverschilligheid.” 

“Een vernederende wellustigheid berooft het ene leven van zijn waardigheid en zijn verbetering, het volgende van zijn eer en heiligheid. Het feit, dat volgens de mohammedaanse wet iedere vrouw het absolute bezit van haar man moet zijn, zij het als kind, als vrouw of als geliefde, stelt de definitieve uitroeiing van de slavernij dwingend uit totdat het islamitische geloof heeft opgehouden een belangrijke macht binnen de mensheid te zijn.”

“Individuele moslims kunnen dan wel over geweldige kwaliteiten beschikken, maar de invloed van de religie verlamt de maatschappelijke ontwikkeling van diegenen die hem opvolgen. Er bestaat geen grotere achterwaarts gerichte kracht in de wereld. Ver verwijderd van het gewijd zijn aan de dood, is het mohammedanisme een militant en missionerend geloof.”

Winston Churchill