Ziekte kent geen onderscheid

Foxy avatarZIEKTE KENT GEEN ONDERSCHEID

Ziekte is multi-tutti. Het treft zowel de rijke als de arme, de gelovige als de atheïst, de brave als de slechte, de blanke als de anders gekleurde. Vanzelfsprekend zijn ook de hooggeborenen niet immuun. Volgens de gewezen minnares van zijn vader zou Philippe Leroi een vorm van autisme hebben: hij is introvert, kan zich niet goed uitdrukken en is niet spontaan. Een temperamentvolle moeder die veel kon roepen en tieren en een veel afwezige vader zou hieraan hebben bijgedragen. Het zou kunnen.

Of hij aan een vorm van autisme lijdt is moeilijk te bewijzen door een buitenstaander en een leek maar hij zou niet de eerste monarch zijn die door een of andere aandoening niet bekwaam was om op een troon te zitten of een hoge post te bekleden. Kijken we maar even naar George III van Engeland die blijkbaar geestesziek was of de moeder van Keizer Karel die de bijnaam kreeg van Juanna La Loca, of Johanna de waanzinnige.

Van Keizer Karel wordt ook gezegd dat hij zijn eigen begrafenis liet uitvoeren waaraan hij incognito deelnam om de reacties van zijn entourage te kunnen waarnemen. De oorzaak van vele van deze aandoeningen lag eerder in de strikte protocollaire voorschriften waarbij een telg van “koninklijken bloede” iemand van gelijk niveau hoorde te huwen en waardoor er na een tijd onvermijdelijk een vorm van inteelt uit voortvloeide. Men zou dit zelf verkozen aandoeningen kunnen noemen.

Men zegt ook dat mannen soms een vrouw nemen die op hun moeder lijkt zowel fysiek als wat het karakter betreft. Als we even moeder en schoondochter vergelijken dan zijn er wel overeenkomsten: het zijn allebei (op het ogenblik van de verloving) mooie, slanke, blonde vrouwen, het zijn allebei sterke karakters, ze laten zich niet wegcijferen en beiden geven naar buiten toe een minzame indruk.

Dit minzame gedrag is vooral merkbaar tijdens officiële en openbare gelegenheden maar hoe gaat het er in de intieme familiekring aan toe? Een tipje van de sluier werd al door de gewezen minnares van de vader opgelicht en tijdens hun laatste verlof hebben we even kunnen zien hoe ‘maman’ Tilde de leiding nam of had, vader en kinderen werden duidelijk gemaakt wat ze moesten doen en de toon waarop had meer weg van een bevel dan van een vriendelijke vraag. Tegenspraak werd niet verwacht en papa en ‘les enfants’ deden gedwee wat ‘maman’ hen opdroeg.

Foxy