Wordt het vrijhandelsakkoord de achillespees van de EU?

Valt EU uit elkaar na vrijhandelsakkoord met VS?

Het kan alleen maar beter gaan als Europa en de Verenigde Staten een vrijhandelsakkoord sluiten, klinkt vanuit institutionele kringen. Vandaag (08.07.2013) komen de onderhandelaars in Washington voor het eerst bij elkaar om te praten over het akkoord dat ook nadelen, gevaren en verliezers kent.

Wat zijn de gevolgen voor de Europese integratie?
Met een breed vrijhandelsakkoord dat naast de invoer- en uitvoertarieven ook de handelsbarrières elimineert, worden de lidstaten binnen de EU minder afhankelijk van elkaar. Dat kan de economische en politieke integratie in de EU beïnvloeden. Want meer trans-Atlantische handel betekent minder handel binnen Europa en minder cohesie van de Europese interne markt, schrijven onderzoekers van de Bertelsmann Stiftung. Lees meer