1 gedachte op “Wat het Westen moet weten (2)

 1. Ik vulde een vraag in, in het blad van VB en won ‘Waarover men niet spreekt’. Een turf van een boek. In dit boek mis ik een namenregister, waaruit je al veel kan opmaken, en een degelijke bronvermelding.

  Ik sloeg de hoofdstukken open die mij het meest interesseerden die niet direct met de islam te maken hadden, omdat ik daar ondertussen al wel één en ander over weet.
  Ik nam dus maar: katholicisme.
  Wou even weten hoe de schrijver dat bekeek en tegenover stond. Van blz 461 tot 470 handelt niets over het katholicisme afgezien van: in het college maakte ik kennis met de mores van het katholicisme pur sang. Elke dag ‘s morgens eerst naar de mis zonder eerst te eten. Hij gaat verder dat de prefect streng was in dat college, een zwarte soutane droeg en je retenue kreeg als je op iets betrapt werd. Volgt nog wat over zijn toenmalige medeleerlingen en…dat was het. Over zijn inzicht betreffende dat katholicisme blijf je in de kou staan.

  Vrijmetselarij? Kon ik daar wat leren? Ja, het is een bijeenkomst van rechtschapen mannen die elkaar anders misschien nooit ontmoet zouden hebben en die naar een Center of Union zoeken, naar een universele broederlijkheid die bouwt aan de nieuwe steen die de mensheid is.
  Verder? Oppervlakkigheden.

  Luther?
  Gezien zijn afkeer van anti-semitisme dacht ik dat die er behoorlijk van langs zou krijgen. Niets van. Hij schrijft: Luther predikte vanuit zijn aanvankelijk irenisme (even opgezocht = vrede stichtend) dat de oorlog tegen de ‘muzelmannen’ in strijd was met de tolerantie inherent aan het christendom. Later veranderde hij. Verder over Luther? Niets.
  Mocht van Rooy een tweede druk voorzien kan ik hem verwijzen naar Luther’s ‘Türkenschriften’ waar hij niet tegen de muzelmannen ingaat maar wel ‘wie man gegen die Türkengefahr’ vorgehen konnte und sollte’ in zijn ‘Geistlicher Stand’ schrijft hij dat de islam de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament als goddelijke openbaring erkent en beschrijft een overeenkomst in traditie en traditievorming. Maar in de islam wordt met de koran de openbaring afgesloten en Jesus van Nazareth tot profeet benoemd en dat ziet Luther als onverenigbaar met het christelijk geloof.
  Luther’s schrift ‘Von den Juden und Ihren Lügen’ is van een heel ander gehalte en daar is ver naar het door Van Rooy aangehaalde irenisme te zoeken. Luther ‘fordere auf die Synagogen unde JUdenschulen zu verbrennen und Erde darauf zu häufen, dass kein Mensch mehr einen Stein oder eine Schlacke davon sehe ewiglich. Was wir bisher aus Unwissenheit geduldet hätten würde uns Gott verzeihen; nun wir ‘ s aber wüssten, dürften wir um keinen Preis der Welt mehr diese Stätten schützen, worin sie Christum und uns belügen, lästern, fluchen, anspeien und schänden’.
  Ik kan niet het ganse schrift citeren, dus ik hou het hierbij.

  Religies.
  De bijbel, de koran net als het Nieuwe Testament roepen op tot geweld. De koran meer dan de bijbel weet hij ons te zeggen. Waar het Nieuwe Testament tot geweld oproept vergeet hij te melden, hij zou het ook niet kunnen want dat doet het niet.

  Hitler zou de islam ‘eine Männerreligion’ gevonden hebben. De laatste tijd duikt dat meer op. Bewijs daarvoor is het boek van de Engelsman David Motadil ‘Islam and Nazi Germany’ s War’. Hitler achtte de islam in tegenstelling tot het flauwe christendom zeet compatibel met het nazisme.
  Spijtig dat Hitler in het boek van Dietrich Eckart ‘Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und mir’ door Hitler tegen Eckart wordt gezegd: ‘In Christus, dem Inbegriff der Männlichkeit, finden wir alles, was wir brauchen; und wenn wir gelegentlich einmal von Baldur reden, schwingt immer ein Stück Freude mit, die Genugtuung darüber, dass unsere heidnischen Urahnen bereits so christlich waren, Christus in dieser Idealgestalt vorauszuempfinden.’ (In Christus, met inbegrip van de mannelijkheid, vinden we alles, wat we nodig hebben; en wanneer we bij gelegenheid over Balder spreken, trilt altijd een stuk vreugde mee, de genoeg doening daarover dat onze heidense voorvaderen reeds zo christelijk waren, Christus in deze ideaalgestalte reeds op voorhand aan te voelen)

Reacties zijn gesloten.