Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

         Vraag 10: Hoe zullen de transfers evolueren?

Vandaag bedragen de transfers vanuit Vlaanderen naar de Wallonië en Brussel zo’n 12 miljard.

– Gelijk blijven?

– Dalen?

– Stijgen?

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: De transfers zullen nog STIJGEN!

461 miljoen € extra voor Brussel (geïndexeerd en zonder ernstig onderzoek naar de reële extra noden), een hogere én gegarandeerde solidariteitsregeling voor de Franstaligen, extra’s voor Franstalig onderwijs en voor tientallen onmiddellijk aan te werven Franstalige rechters in Brussel en in Halle-Vilvoorde. De noodzakelijke saneringen in Brussel worden op de lange baan geschoven. Vlaamse budgetten dalen door het onmiddellijk stopzetten van de zgn. Lambermont-turbo en de tragere groei van de voor Vlaanderen gunstige dotatie uit de personenbelasting.

De evolutie op lange termijn hangt voor Vlaanderen sterk af van de economische groei in deze periode. Beterschap is, volgens vele Vlaamse experten en partijen (Tijd, Vives, N-VA,…) slechts mogelijk bij een zeer hoge en weinig realistische economische groei, én als de Franstaligen tegen dan geen nieuwe aanpassingen eisen. Ondertussen zullen de globale transfers echter nog aanzienlijk stijgen.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Dit voldoet in de verste verte niet aan de legitieme verwachtingen van de meeste Vlamingen. Het is ook schadelijk omdat regels van goed bestuur geschonden worden en het Vlaanderen de middelen ontneemt die noodzakelijk zijn om onze welvaart op peil te houden.

Er is geen duidelijke verantwoording voor de nieuwe transfers, noch voldoende eenvoud in de regelingen opdat ze controleerbaar zouden zijn.

Ze voldoen al evenmin aan de democratische, Vlaamse toets: noch reële wederkerigheid, noch het beëindigen van usurperende bevoegdheden door federale en hoofdstedelijke overheid, noch respect voor de gelijke rechten van de Vlamingen (in Brussel en elders).