VSA: het is maar een peiling…

Naar verluidt zou Trump vandaag Biden de loef afsteken met 3%. Ter vergelijking: bij een peiling in november 2022 had Biden nog 4% voorsprong.

Wij blijven ons nog steeds afvragen of ze daar in de “exceptional USA” echt geen andere kandidaat-presidenten hebben dan deze aangebrande twee die naar alle waarschijnlijkheid niet veel goede jaren meer mogen verwachten.