Voor de elite gelden speciale milieuregels

De wensen der EU-lidstaten negerend, verklaarde de Roemeense EU-verkeerscommissaris Adina Vălean dat ze absoluut niet van plan is voor het einde van haar mandaat nieuwe milieumaatregelen voor privéjets voor te stellen.

Ierland en het land b hadden op 1 juni tijdens een vergadering der EU-verkeersministers voor strengere milieuvoorschriften voor privé vliegtuigen gepleit en zich daarmee aangesloten bij Oostenrijk, Frankrijk en Nederland, om de CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen.

Op de vraag of de EU-Commissie nieuwe maatregelen voor zakenvluchten zou voorstellen, antwoordde de EU-verkeerscommissaris, tijdens een persconferentie bijna provocerend “het korte antwoord is: neen… we zijn niet van plan bepaalde voorschriften uit te vaardigen…” Ze voegde er nog aan toe dat zij er de voorkeur aan geeft de luchtvaart in zijn geheel onder de loep te nemen i.p.v. zich speciaal op privé vliegtuigen te concentreren.

De verkeersministers der 27 EU-lidstaten hadden een ontmoeting op 1 juni in Luxemburg om een lijst met thema’s te bespreken, o.a. ook de milieu-belasting door privé jets. Voorafgaand aan deze vergadering hadden Oostenrijk, Frankrijk en Nederland samen een brief aan het EU-klimaatopperhoofd Frans Timmermans en zijn b.g. collega gericht, in dewelke zij aanvoerden dat het bij de strijd tegen de uitstoot der privé jets om klimaat-rechtvaardigheid gaat.

Misschien is het nu net dàt woord – rechtvaardigheid – waardoor de EU-verkeerscommissaris Adina Vălean niet geneigd was gevolg te geven aan de terechte vraag. Rechtvaardigheid staat niet in de EU-bijbel.

Ter herinnering: Méér dan 1500 privé jets brachten de elitaire gasten van het WEF naar Davos…

https://nos.nl/artikel/2460023-davos-wil-aanpak-klimaatcrisis-maar-deelnemers-komen-veelal-met-privejet

Meer info over de leugenachtige EU leest u (in het Duits):

https://unser-mitteleuropa.com/eu-will-keine-umweltauflagen-fuer-privatjets-eliten-werden-verschont/