Vloeken in de moskee…

Zuid-Arabisch geschrift, destijds in gebruik te Mekka. Er zijn geen koranteksten in dit schrift gevonden. (Nat. museum Sanaa, Jemen)

“De Koran kan niet in Mekka en Medina zijn ontstaan, want dan zouden de oudste koranhandschriften in een ander alfabet zijn opgeschreven.”

Koenraad Elst: Terwijl de meeste islamcritici focussen op de islamtraditie zoals moslims zelf die belijden en als normatief voor hun eigen gedrag beschouwen, is er ook een tweede front, weinig van invloed op het islamdebat maar genoeg om moslims woedend te maken wanneer ze er toch van horen: het historisch revisionisme dat ook niet-islamitische bronnen gebruikt. Het ontdekt stilaan heel wat onjuistheden in de canonieke geschiedenis van de vroege islam.

Taalkundige: Koran is niet geschreven in heilige steden

In elke populaire inleiding tot de islam staat het als onomstotelijk feit: de Koran is ontstaan in Mekka en Medina. Maar volgens de Canadese geleerde Robert Kerr is dat onmogelijk.

De opkomst van de islam kun je alleen begrijpen als je die in de context van zijn tijd plaatst. Dat zal, betoogt de Canadese wetenschapper Robert Kerr, nooit lukken wanneer je je beperkt tot klassiek Arabische teksten waarin de islamitische overlevering is opgetekend. Ook kennis van andere talen en culturen waarmee Arabieren eeuwenlang in contact stonden is essentieel. Lees verder…

Trouwens, los van de taal, is er ook met de wetenschappelijke inhoud iets niet pluis:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.