Verkiezingen maken verschil m/v duidelijk

In talrijke landen wordt een duidelijk verschil in kieskeuzes tussen mannen en vrouwen genoteerd; de laatste jaren komt is er een toenemend interesse bij vrouwen en dat uit zich in het stemgedrag.

Vrouwen, in het algemeen, zijn emotioneler, stemmen voor meer sociale steunleveranciers en hebben meer begrip voor de zgz. penibele toestand der zgz. vluchtelingen.

Nergens neemt de kloof tussen het mannelijk en vrouwelijk stemgedrag zo snel toe als in Zweden. Volgens recente statistieken neigen mannen er sinds een halve eeuw toe eerder naar rechts op te schuiven, terwijl de vrouwen de tegenovergestelde politieke richting inslaan. Vooral dan de nationaal-conservatieve Zweedse Democraten: in 2018 kreeg deze partij twee keer zo veel stemmen van mannen dan van vrouwen.

De liberaal-conservatieve Moderaten partij hadden ook altijd meer mannelijke dan vrouwelijke sympathisanten en dit neemt nog toe.

Het contrast met de links-van-het-centrum gesitueerde partijen is opvallend: die trekken steeds meer vrouwen aan. De Linkse partij (de voormalige communisten) noteren een overwegend vrouwelijk kiespubliek, hoewel zij historisch een groter gedeelte van de mannelijke bevolking vertegenwoordigde. De regerende Sociaal-Democraten hadden lange tijd een gelijke stand, die stilaan veranderde naar een toename van vrouwelijke kiezers – de mannelijke kiezers sloegen af naar rechts. De Groenen waren altijd populair bij de vrouwen. De enige partijen die steeds een gelijk aantal m/v kiezers kon overtuigen waren de Centrum Partij en de Liberalen.

Het Zweedse politieke landschap zou er compleet anders uitzien indien uitsluitend mannen of vrouwen zouden stemmen. In een door mannen verkozen parlement zou een rechtse coalitie van Moderates, Zweedse Democraten en Christen Democraten gevormd worden. Bij een door vrouwen verkozen parlement zou een breed centrum-links front gevormd worden met de socialisten en de Linkse partij.

De trend dat mannen en vrouwen een verschillend kiesgedrag tonen is merkbaar in talrijke landen en zou te verklaren zijn door een toenemend politiek interesse bij vrouwen. In het algemeen neigen vrouwen ertoe een vrijgevig sociaal systeem en een eerder lakse immigratie-welkompolitiek te steunen. Dit fenomeen werd bestudeerd in de VSA, waar mannen eerder geneigd zijn Republikeins te stemmen, terwijl vrouwen zich laten verleiden door de Democraten. (…)

Deze video geeft weer hoe er zou gestemd geweest zijn in 2016: Trump vs. Hillary Clinton, mochten er uitsluitend mannen of vrouwen stemgerechtigd geweest zijn:

Een proevertje (2018) van bovenstaande theorie, ditmaal uitgebreid en rekening houdend met het stemgedrag der verschillende rassen:

Mocht u zich eraan storen dat de b.g. cijfers zich slechts beroepen op de twee geslachten, erkend in de Oudheid, terwijl het kleinste kind intussen weet dat meer geslachten bestaan dan de letters in het alfabet, dan moet u zich wenden aan de bevoegde instantie. Wij spelen hierin slechts de rol van het doorgeefluik.

Bovendien zou het zonder meer een fascinerend gegeven zijn mocht het onderzoek naar het stemgedrag uitgebreid worden: stemmen voormalige vrouwen, die hun eigenste man-zijn ontdekt hebben, volgens hun biologische voorkeur?? Idem dito voor voormalige mannen die hun zachte innerlijk gevonden hebben?? En dan zou men het onderzoek nog moeten uitbreiden naar degenen die vinden dat ze in hun hoofd tot het andere geslacht behoren en die nog niets aan de carrosserie hebben laten sleutelen en naar de snelle beslissers, de doordrijvers die elk jaar een onderdeel laten verwijderen, aanpassen, vervangen…

U ziet maar waar u terechtkomt. Geen grappen over domme blondjes aub!