Vandaag in De Zevende Dag

Drie plus de presentatoren tegen één:

Wouter Van Bellingen is hiermee niet aan zijn proefstuk.  Het woord ‘zigeuner’ is volgens hem een scheldwoord en moet verbannen worden. Verder vindt hij dat racisme altijd latent aanwezig is.  We zijn er ons gewoonweg niet van bewust.  We zitten zo in elkaar.  Racisme in onze genen.  En hij – als Rwandees kind geadopteerd door een racistisch Vlaams koppel – wil dit bij de wortel uitroeien.  Een ridder op een wit zwart paard.   We vragen ons af hoeveel racistisch geld hij als grote baas van het Minderhedenforum opstrijkt. 

“Vele rapporten stellen dat discriminatie in Vlaanderen bestaat. Veel mensen reageren geïrriteerd, beledigd en ontkennend maar anderen wijzen erop dat het wel degelijk een weergave is van de werkelijkheid. Het mogelijk discriminerende karakter van gedrag van politieagenten wordt ontkend, grappen over etnische groepen worden niet als racistisch herkend, dat Zwarte Piet voldoet aan een racistisch stereotype wordt ook vaak ontkend, evenals – in het algemeen – de mogelijkheid dat in Vlaanderen structurele vormen van discriminatie bestaan. Zelfs in die mate dat men in wetenschappelijke kringen van een etnische kloof spreekt.”

“Dat discriminatie er altijd is, is niet houdbaar. Tegelijkertijd kun je er omgekeerd ook niet van uitgaan ‘dat wij niet discrimineren’. Iedereen kan onbewust racistische denkbeelden hebben. Discriminerend handelen of gedrag kan het gevolg zijn van die denkbeelden. Wanneer discriminatie niet uit racistische of discriminerende bedoelingen voorkomt, maar uit onbewuste stereotypische associaties, leidt dit gemakkelijk tot ontkenning. Het is een belangrijke stap om te onderkennen dat veel discriminatie onbewust, onbedoeld en onvoorzien is en ook daardoor moeilijk vast te stellen, maar wel degelijk voorkomt. Wie zich bewust is van de werking van racistische stereotyperingen, kan er iets aan doen. Ontkenning houdt rassendiscriminatie in stand. Het is tijd dat iedereen uitdrukkelijk onderkent dat discriminatie op grond van ras op veel terreinen en in verschillende gedaanten bestaat. Dat geldt op het hoogste niveau voor overheid en politiek, maar ook binnen arbeidsverhoudingen, en voor buurten en wijkbewoners. Natuurlijk worden negatieve racistische stereotypen ook bewust gehanteerd. Dan is er sprake van opzettelijke, bedoelde discriminatie. Rassendiscriminatie is in ieder geval ernstig, complex en lastig te bewijzen.”

“We (hij bedoelt zichzelf) zijn voorstander van praktijktesten zoals o.a. mystery calls, mysteryshopping om discriminatie vast te stellen…”

“…Ondertussen heeft de apathie tegenover discriminatie al teveel slachtoffers gemaakt. Het wordt hoog tijd dat we dit omkeren en de diversiteit in de samenleving gebruiken als hefboom voor onze welvaart.” (geen satire)

Onder voorbehoud, de man die Donald Trump belachelijk maakte, of zou hij nog een beetje ziekskes zijn?

Vandaag in de 7de Dag

3 gedachten over “Vandaag in De Zevende Dag

  1. Zoals steeds, ook de “brugjes” gelezen… Het viel wel op dat zeveraar Van Bellingen struikelt over het woord “zigeuner” (wegens zogezegd: racisme) EN het wil vervangen zien door “woonwagenbewoner”…Welnu, dàt is PUUR RACISME tegenover de Vlaamse woonwagenbewoners, (foorkramers, of personen die zich geen eigen huis kunnen veroorloven) !!!
    Zigeuners zijn rondtrekkende mensen die oorspronkelijk uit Indië kwamen, en reeds eeuwenlang door Europa zwerfden en hun brood verdienden met kleine, plaatselijke klusjes (vertinnen van koperen huisraad –> lepels & vorken) en “scharenslijpers”.
    Hun pejoratieve naam kregen zij door het raadsekachtig verdwijnen van kippen op hun doortochten van dorpen 😉

  2. Van Bellingen is misschien een nuttige idioot binnen de Blacklivesmatter.org, ziet ook hij wat die organisatie vaststelt: wanneer een ethnische groep geviseerd en uitgemoord wordt aan het tempo van de Afro-Amerikanen, dan kunnen wij als Belgen van Afrikaanse afkomst met roots in de ex-kolonies, je met zekerheid zeggen dat dit bij elke zwarte mens een gevoelige snaar raakt.

    Tja, het is omdat de zwarten in Afrika door de witten worden uitgemoord aan een nooit gezien tempo, dat die zwarten naar Europa afzakken om zich verder te laten viseren en uitmoorden.

Reacties zijn gesloten.