Van wie zijn deze citaten?

Filip Dewinter, zegt u?

Het intellectuele niveau van de moslimgemeenschap is bedroevend laag. Ik overdrijf misschien, maar wat hebben ze hier al die jaren gedaan buiten groenten en kebab verkopen en aan de zijlijn staan klagen, vooral veel klagen? Ze moesten zich schamen.’

‘Jongeren krijgen van hun ouders weinig mee over de seculiere samenleving. Het enige wat voor veel ouders telt, is een goede moslim zijn. Ze stemmen hun opvoeding niet af op wat hun kinderen op school leren. Zo krijg je ouders die trots zijn omdat hun zoon in Syrië gaat vechten.’

‘Syriëgangers horen hier niet thuis. Nooit meer. Wat kun je nog aanvangen met een Antwerpse moslim die breed lachend met een afgehakt hoofd in zijn hand op de foto gaat? Die kerels mág je niet laten terugkeren. Wie het toch zou proberen, pak je op en stop je in een streng bewaakte cel.’

‘Deradicaliseren van Syriëgangers? Onmogelijk’ 

‘EU importeert potentiële burgeroorlog’

Verneem er hier meer over:

Afbeeldingsresultaat voor gezond boeren verstand