Van enige vooringenomenheid is absoluut geen sprake

“Als het dwarsbomen van populistische politiek het doel is, is het weglaten van informatie geen juist middel. Die informatie vindt haar weg naar het publiek toch wel. En als zo’n ontvanger van deze informatie dezelfde is als de persoon die naar het journaal kijkt, ontstaat er een probleem. (…) De enige reden dat Trump niet geheel kansloos is tegen Hillary is dat de grote zenders in meerderheid zo tegen Trump zijn. (…)”

De Groene Amsterdammer, E. Terstall 22-07-2016