“Van Charlie naar Charlatan”

 ‘Onze Europese leiders zijn moraalriddels op de kansel, maar angsthazen in het veld’

‘Het is merkwaardig dat wij de nieuwkomers een boterbriefje laten ondertekenen, waarin zij moeten verklaren onze elementaire rechten te zullen eerbiedigen, terwijl onze leiders meer en meer vluchtgedrag vertonen als het om de verworvenheden van de Verlichting gaat’, vindt Jean-Marie Dedecker.  Lees meer…

1 gedachte op ““Van Charlie naar Charlatan”

 1. J.M De Decker zegt wel het één en het ander, maar tot de kern van het probleem dringt hij ook niet door. Ik laat nog in het midden of het van niet kunnen of van niet durven is.
  Enkele bemerkingen :
  1. Hij heeft het over “angsthazen”.. terwijl het hier gewoon gaat over “verraders” ,in dienst van volksvreemde zetbazen met een verborgen agenda.
  Achter deze “verraders” gaat immers een gans systeem schuil dat er op gericht is om onze westerse beschaving te vernietigen, via o.a. deze invasies. Ik verwijs naar mijn recente reacties waarin dit systeem & samenzwering duidelijk worden omschreven. Over deze samenzwering had JMDD dienen te schrijven!!! (met naam en toenaam).
  2.JMDD heeft het ook over de verwezenlijkingen van de Verlichting.(sic). Het is toen dat de funderingen werden gelegd van de huidige samenzwering, door diegenen die nu ook de drijvende krachten zijn achter deze samenzwering.
  Het is ook in naam van de Verlichting, met zijn duivelse slogans, dat de rode loper werd uitgerold voor de islam!!
  3. JMDD verwijst ook naar Yves Goldstein. Deze is wel slecht geplaatst om commentaar te geven als men weet wie de groot-importateur is(=Soros!!!).
  4.JMDD heeft het dan over enkele PS kopstukken.. maar dat achter deze “kopstukken” een andere en dan ook de werkelijke macht schuilgaat durft hij blijkbaar ook niet vermelden, en deze macht is de “loge”.
  5. JMDD heeft blijkbaar ook nog nooit van Biedermann en de Brandstifter gehoord.
  Als er politieke meerderheden zijn (waartoe hij ook behoorde in zijn VLD tijd) die dit ganse zootje hebben geïmporteerd en gepamperd, dan moet men nadien niet komen klagen als het kot in brand staat. Hij had dan ook moeten vaststellen dat deze politieke meerderheden het resultaat waren van meerderheden in het stemhokje!! Hij had dan ook het “klootjesvolk” moeten aanpakken, in plaats van te lullen over “majesteitsschennissen” (sic).
  JMDD schopt dan wel wild in het rond.. maar is wel zo voorzichtig om geen fundamentele elementen naar voor te brengen. Hij zwijgt immers over de verraders, hun zetbazen, de “importateurs” en de verborgen agenda’s.
  Gezien alle noodzakelijke info beschikbaar is op internet en zeker ook op de webstek van Golfbrekers, kan dit zwijgen dan ook niet te wijten zijn aan onwetendheid.

Reacties zijn gesloten.