Vakbond voert hetze tegen VBers op

Persberichten van het Vlaams Belang

“Quasi-monopolie van vakbonden op sociale uitkeringen onhoudbaar”

26 juni 2013 • 13.12u
Van alle kandidaten die in 2012 op een lijst van het Vlaams Belang kandideerden, werden er tot op heden 77 uit de vakbond verwijderd. Dat meldt de vakbondscel van de Vlaams-nationale partij in een reactie op de eis van de Vlaams-Brabantse socialistische metaalcentrale om de uitsluiting van Vlaams Belang-kandidaten op te voeren.

https://i0.wp.com/blogimages.seniorennet.be/reserve/731328-16608215bb6397d9b5a6c94b191ffa60.jpg?resize=282%2C458Zoals bekend, bedrijven de drie kleurvakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) een gemeenschappelijke uitsluitingsstrategie tegenover vakbondsleden, om geen andere reden dan dat het Vlaams Belangers zijn. Niettegenstaande de gerechtelijke uitspraken, meer bepaald arresten, tegen deze syndicale discriminatie, blijven de vakbonden volharden in de boosheid. 

Het is bijzonder cynisch vast te stellen dat de rechten en vrijheden die onder meer het ABVV  beweert te bepleiten in de feiten worden geschonden door de obsessieve discriminatie van Vlaams Belangers. Het Vlaams Belang eist dan ook de gelijkberechtiging van Vlaams Belangers op grond van hun burgerschap. 

Zeker voor vakbonden die overheidstaken – zoals de uitbetaling van werkloosheidsgelden – toebedeeld kregen, is het onaanvaardbaar dat zij willekeurig en discriminerend optreden ten aanzien van een bepaalde groep burgers. Het Vlaams Belang herbevestigt trouwens dat het alternatief van deze exclusief Belgische praktijk erin bestaat deze essentiële beleidstaken integraal worden uitgevoerd door de overheid.

De uitbetaling van werkloosheidsgelden behoort immers niet tot het takenpakket van een private vereniging als een vakbond. Wij willen dat deze taak in elke gemeente vervuld zou worden door een ‘sociaal huis’. Daar moet elke burger vlot en zonder politiek dienstbetoon worden geholpen voor alles wat te maken heeft met sociale zaken. Inzake werkloosheid betekent dit niet alleen de uitbetaling van de werkloosheidsgelden, maar ook de verstrekking van informatie en van de eerstelijnszorg.Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang