Uit de rubriek “Wij van links… De Kracht van Bekrompenheid”

Experiment

“De Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt bericht over een interessant experiment. Hij zocht en vond proefpersonen die zichzelf links inschatten, en hij vond er die zichzelf rechts vonden en hij gaf die allemaal dezelfde opdracht: probeert te argumenteren vanuit het perspectief van de tegenstander. Ze moesten dus proberen zover als mogelijk in de huid van de andere te kruipen.

Het resultaat zat vol verrassingen. Terwijl rechtse proefpersonen over het algemeen geen probleem hadden om te begrijpen hoe een linkse persoon denkt, hoewel ze dus de basisopstellingen verwierpen, hadden linkse proefpersonen het veel moeilijker met de wisseling van vertrekpositie.

Haidt verklaarde dit duidelijk verschil tussen links en rechts als volgt: voor de meeste linkse mensen hebben rechtse personen per se lagere beweeggronden – zoals de verdediging van eigen privilegies, het egoïsme – of handelt en denkt rechts vanuit een beperking, vooroordelen en falend rechtvaardigheidsgevoel. Wat ook betekent dat een rechts iemand voor links ten gronde geen bestaansrechtvaardiging heeft: rechts zou eigenlijk beter niet bestaan, en daardoor zou de wereld een veel betere plaats zijn.

Haidt denkt dat deze verklaring een grotere rol speelt dan we zouden denken, en verwijst vooral naar de rol die universiteiten spelen in de opbouw van meningen en opvattingen. Docenten in de VS staan politiek in meerderheid duidelijk links (zoals dat ook bij ons het geval is). Uit een recent onderzoek aan Britse universiteiten blijkt dat het docentenkorps in het Verenigd Koninkrijk voor 75 procent een linkse politieke overtuiging heeft. Slechts 20 procent durft stellen dat ze rechts zijn. In de menswetenschappelijke en sociale richtingen is het zelfs minder dan 7 procent”, aldus historicus Karlheinz Weismann in een bijdrage in het Duitse conservatieve weekblad Junge Freiheit (14 augustus 2020).

Bart Van Stappen, 21.8.2021

Maak kennis met prof. Jonathan Haidt. We hebben een stil vermoeden dat de professor eerder bij de b.g. meerderheid in de universiteiten hoort…