Dienstmededeling

Nadat we sinds ca. twee jaar geteisterd werden door een onzichtbare hand waardoor onze Golfbrekers in de vergeetput dreigde te belanden, krijgen we nu – voorlopig zonder technische gevolgen – een overvloed van bladzijdenlange reacties binnen die allemaal in de “spam”-vuilbak belanden. Het software systeem erkent deze, catalogiseert deze verticaal en verhindert de publicatie, tenzij we uitdrukkelijk handelingen hiervoor verrichten.

Voorlopig zitten we dus aan de knoppen en bepalen welke reacties al dan niet toegang krijgen. Maar we vragen ons af of dit een nieuwe methode is om via dit achterpoortje een dodelijk virus (!) binnen te laten sluipen zodat niet alleen de werkzaamheid, maar ook heel ons archief (met een kleine 20.000 artikels), aangetast en vernietigd wordt.

We hebben blijkbaar een slag, maar geen oorlog gewonnen. Het frustrerende hieraan is dat we er niets kunnen tegen doen, behalve alert zijn, elke ochtend verdachte reacties verwijderen en een schietgebedje aan de heilige Rita prevelen.