Terugblik: droogte

DROOGTE? NIETS NIEUWS ONDER DE ZON. BEWUSTE PANIEKZAAIERIJ?

Jef Elbers: ​Voor 1856 waren er geen verbrandingsmotoren, geen auto’s, geen vliegtuigen, containerschepen, industrieën of kachels met zware brandstof… En toch​ zijn er hittegolven geweest die erger zijn dan vandaag!

“In 1132 droogden in de Elzas de bronnen op en droogden de beken uit. De Rijn kon te voet worden overgestoken.

In 1152 was de hitte zo intens dat eieren in het zand konden worden gekookt.

In 1160, in de Slag bij Bela (in Hongarije), stierf een groot aantal soldaten als gevolg van overmatige hitte.

In 1276 en 1277 werd in Frankrijk de oogst van haver en rogge volledig verwoest door de hitte.

In 1303 en 1304 konden de Seine, de Loire, de Rijn en de Donau te voet worden overgestoken.

In 1393 en 1394 viel een groot aantal dieren dood en de gewassen vernietigden door de hitte.

In 1440 was de hitte buitensporig. In 1538, 1539, 1540 en 1541 waren de Europese rivieren letterlijk opgedroogd.

In 1556 was er een wijdverspreide droogte in heel Europa.

In 1615 en 1616 trof de hittegolf Frankrijk, Italië en Nederland.

In 1646 waren er 56 opeenvolgende dagen van grote hitte in Europa. In 1676 opnieuw hittegolven.

Dezelfde gebeurtenissen gebeurden opnieuw in de achttiende eeuw.

In 1718 viel er tussen april en oktober geen regen. Gewassen werden verbrand, rivieren droogden op en theaters sloten in Parijs op bevel van de prefect van politie vanwege te hoge temperaturen. De thermometer registreerde 36 graden Réaumur (45 graden C) in Parijs. In de tuinen van de buitenwijken bloeiden de fruitbomen twee keer tijdens het seizoen.

In 1723 en 1724 waren de temperaturen extreem.

In 1746 was de zomer bijzonder heet en droog en waren de gewassen letterlijk verkoold.

Maandenlang was er geen regen. In 1748, 1754, 1760, 1767, 1778 en 1788 was de zomerhitte buitensporig

In 1811, het jaar van de komeet, was de zomer erg heet en de wijn erg goed inclusief suresnes.

In 1818 bleven de Parijse theaters een maand gesloten vanwege overmatige hitte, de hitte had 35 graden Celcius bereikt.

In 1830, terwijl er gevochten werd, gaf de thermometer temperaturen van 36 graden C aan op 27, 28 en 29 juli.

In 1832, tijdens de opstand van 6 juni, registreerde de thermometer een temperatuur van 35 graden.

In 1835 was de Seine bijna droog. In 1850, in juni, tijdens de tweede cholera-epidemie van het jaar, gaf de thermometer 34 graden aan.”

Dit is een fragment uit een Engelse krant (17 juli 1852) de Ampshire Advertiser uit Southampton en niet van een of andere complotsite. (Ref. internet).

Ik voeg hier het interview van de historicus Emmanuel Le Roy Laurie aan toe, gepubliceerd in “Libération” tijdens de hittegolf van 2003, (en opnieuw uitgezonden in augustus 2018) over de hittegolf van 1718 die 700.000 doden zou hebben veroorzaakt!

“Libération” (https://www.liberation.fr/) stelt dat het boek van Emmanuel Le Roy Ladurie Geschiedenis van het klimaat sinds het jaar duizend” (uitg. Flammarion 1967) de referentie blijft over deze materie, wat nogal een goed punt is voor deze krant die de climatorealisten niet echt in zijn hart draagt…

Het werk van Le Roy werd gepubliceerd in 1967, in een tijd dat er nog geen sprake was van de opwarming van de aarde. De eminente auteur kan dus geen paniekzaaierij anno 2022 verweten worden. Je vindt de uitgave op het internet voor 9 €. Tegen die spotprijs mogen we onszelf geen onderwijs ontnemen.

“Libération” zou medeplichtig zijn geworden aan de climato-realisten, die het belang van natuurlijke cycli in herinnering durven te brengen zonder de schuld uitsluitend te leggen op teveel CO2 uitstoot, een broeikasgas dat overigens deels van antropogene oorsprong is.

Reeds ‘voor’ het begin van de industriële revolutie waren er immers al veel extreme hittegolven en catastrofale droogtes, met honderdduizenden doden tot gevolg…

Ik begrijp dan ook niets meer van de CO2/temperatuur relatie waarvan ons verteld wordt dat het een onbetwistbaar dogma is.

Het is waar dat we een zeer sterke en ongewone hittegolf meemaken, maar er is duidelijk niets nieuws onder de zon!

PS: Veel geluk met het zoeken naar “droogte 1718” op Google en je zult veel meer te weten komen. Tenzij je op de zekerheid wilt blijven dat de huidige hittegolf een uitzonderlijk fenomeen is dat nooit antecedenten heeft gehad en dat enkel zou worden veroorzaakt door menselijke activiteiten… ofschoon ook deze met een gezonde kritische blik dienen opgevolgd te worden.

Jozef Haazen

Neem een kijkje bij: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1500561