14 gedachten over “Ter nagedachtenis aan de Rheinwiesenlager

 1. Spijtig meine Deutsche tale is nicht so good en de ondertiteling was in het West Vlaams , ik begreep er niks van !

   • Er is een verschil tussen een wake voor de slachtoffers, gesneuvelden voor het vaderland, en één voor wat natuurlijke overlijdens van de agressors, krijgsgevangenen, die zopas de grootste moordorgie uit de geschiedenis begaan hebben.

    • Tsss. Niet toch, Frans. Natuurlijke overlijdens? Mensen laten verhongeren? Je hebt hierop bij een vorig artikel even neerbuigend gereageerd en Anna heeft je toen ‘ingelicht’ over de draagwijdte van de Rheinwiesenlager. Trouwens over moordorgieën gesproken: in China en Rusland kenden ze er ook wat van. En de Amerikanen in Korea en Vietnam. Des menschen…

     • Omdat Anna bewijzen voorlegde en er bovendien meer dan voldoende info op het internet te rapen is, inbegrepen video’s.

 2. De BRD en haar geschiedenis schrijvers hebben bepaald dat het officiële getal der doden 5000 is, niet meer.
  De Canadees James Bacque heeft een heel ander geschiedkundig onderzoek ondernomen, hij komt op een cijfer van 800.000 à 900.000. De uitgehongerde en uitgemergelde doden werden op karren getransporteerd en in massa graven begraven, of in beerputten gegooid. Beelden van deze doden werden misbruikt in de bewijsvoering voor de holocaust.

 3. Voor een goed begrip enkele uitspraken van o.a. Churchill:
  “World War 1
  “Should Germany merchandise (do business) again in the next 50 years we have led this war (WW1) in vain.”
  – Winston Churchill in The Times (1919)
  World War 2
  “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not.” – Winston Churchill (1936 broadcast)
  “Germany becomes too powerful. We have to crush it.” – Winston Churchill (November 1936 speaking to US – General Robert E. Wood)
  “This war is an English war and its goal is the destruction of Germany.”
  – Winston Churchill (- Autumn 1939 broadcast)
  “The war wasn’t only about abolishing fascism, but to conquer sales markets. We could have, if we had intended so, prevented this war from breaking out without doing one shot, but we didn’t want to.”
  – Winston Churchill to Truman (Fultun, USA March 1946)
  “Germany’s unforgivable crime before WW2 was its attempt to loosen its economy out of the world trade system and to build up an independent exchange system from which the world-finance couldn’t profit anymore. …We butchered the wrong pig.”
  -Winston Churchill (The Second World War – Bern, 1960)
  (=einde citaten).
  Deze uitspraken geven duidelijk waarover het werkelijk ging.
  Met de nederlaag van Duitsland op 08.05.1945 begon dan ook de ondergang van Europa. (het Abendland!!).
  Intussen zien we waar we aanbeland zijn.. in de laatste fase van de ondergang.
  Het is minder gruwelijk dan op de Rijn weiden, maar het resultaat zal wel hetzelfde zijn.(afgezien van de burgeroorlogen die ons nog te wachten staan).
  In verband met dit laatste is er een tekst op de webstek van Hartgeld rubriek Kriege
  dd. 12.12.2015 :
  “Kommender Bürgerkrieg:
  [9:00] Leserzuschrift zu Tet, Take Two: Islam’s 2016 European Offensive must read!
  If the Europeans don’t have the stomach for that level and scale of total civil war, then over time they will be defeated, and either forced to convert to Islam, or forced into subjugated dhimmi status, or they will be executed, (if they can’t be put to useful work as slave laborers first). Those are Islam’s unchanging options for defeated male foes, at the pleasure of their Muslim vanquishers. The captured girls and women of the defeated kuffar will be taken as slaves, that is a given. So it will be war to the knife, and knife to the hilt, with no holds barred, and no quarter asked or given.”(=einde citaat).
  Dit citaat geeft een korte maar kernachtige analyse van wat ons te wachten staat.
  De uitroeiing van de Duitse soldaten op de Rijn weiden was dan ook maar een “voorspel” ..op wat er nadien nog diende te gebeuren, en wat momenteel volop in uitvoering is.

 4. Het nog heel brave getuigenis van Jozef Ratzinger, BenedictusXVI.
  ‘Ik werd in Traunstein gevangen genomen -18 jaar- en kwam aansluitend in Ulm in een Amerikaans krijgsgevangenkamp met 45.000 à 50.000 gevangenen. Wij lagen de hele 6 weken van mijn gevangenschap in open lucht op de bodem. De Amerikanen konden voor de reusachtige massa van gevangenen geen barakken of onderkomen inrichten. We hadden niets. We hebben met moeite iedere dag de datum gereconstrueerd. Ik heb het overleefd en werd op 19 juni 1945 vrij gelaten’.

 5. Een nuchter getuigenis van Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg – Lippe

  ‘In Gmunden werd ik opgepakt en met anderen op een grote kamion naar het concentratiekamp Ebensee gereden en van daaruit naar Vöcklabruk. Daar dreef men ons met duizenden in een goederentrein. De volgende ochtend kwamen we in een kamp met ca 30.000 gevangenen. Nauwelijks waren we uitgestapt of er kwam een Amerikaanse officier op mij af, met een zweep in de hand. Hij scheen de commandant te zijn en berichtte dat we slechts in een verzamelkamp waren terecht gekomen. Het transport zou verder gaan.
  De volgende morgen reden we rechtstaand met 60 man in een vrachtwagen van 10 uur in de morgen tot de volgende morgen, in een colonne van 6 wagens, onder een enorme hitte en veel stof. Na middernacht reden wij door ruïnes die lieten vermoeden dat het Nürnberg was. Uiteindelijk werden we in Langenzenn, een kamp met meer dan 60.000 gevangenen, met stokslagen van de wagens gejaagd. In Langernzenn waren geen daken om onder te schuilen, geen latrines en slechts een weinig drinkwater in tankwagens. Wasgelegenheid ontbrak totaal evenals slaapplaatsen. Drek en vuilnis overal om je heen. Je zonk erin weg. Gevangenen zaten volledig onder de vlooien en de luizen. Rechts en links liepen Amerikaanse soldaten en sloegen met lange, zwarte stokken op de gevangenen in. Zeer velen lieten het leven’ uit Zwischen Krone und Kerker.

 6. men nog 1200 Italianen en een dertigtal Vlaamse jongens tutssen zestien entwintig jaar die zwaar bestraft waren omdat ze eten hadden gestolen. op schreef:

  Om even dichter bij huis te blijven, een uittreksel uit het boek van René Lagrou: Wij verdachten. Over de op transport gezette Vlamingen, communisten, solidaristen en joden bij het begin van WOII.
  Dit boekje moet belangrijke historische waarheid bevatten want ik zag het in antiquariaat aangeboden voor 121 dollar.
  Een passage uit de getuigenissen (blz 24 en verder)
  ‘Le Vernet d’ Ariège,
  Dit concentratiekamp werd door de Fransen: of genoemd. Het bevatte een 5600 mensen.
  Toen onze kameraden in het kamp van te Orléans van ons gescheiden werden, wisten wij niet dat ze overgebracht zouden worden naar Le Vernet. De Fransen wisten het overigens zelf niet. Meewarig keken wij de lange rijen van twee man ieder achterna en wuifden hen een intens hartig vaarwel toe.
  Waarom houdt men ons hier, die gans enkelen uit die grote groep?
  Zij de kameraden vroegen het zich eveneens af. De soldaten wilden hen niet in het onzekere laten en riepen het overvloedig toegestroomde volk toe
  Op de massa werkte dit zeer opbeurend. Er zal toch eens eindelijk iets gebeuren. De Fransen kregen moed. Ze zouden het verongelijkte vaderland wreken. Een Frans burger liep met geopend mes naast de treurige troep
  Men bracht ze tot voor het kerkhof en liet ze daar staan, met het aangezicht naar de graven. Tenslotte grinnikt een sergeant en deed ze naar rechts afzwenken. Zo kwamen ze in de militaire gevangenis aan.
  Op 5 juni vonden zij in Le Vernet, dr Martens en Paul Collin. Laatste was in Frankrijk zelf aangehouden. Ze vonden er ook rode Spanjaarden, Aziaten van alle slag en joden. Naderhand kwamen er een duizendtal Vlaamse soldaten bij, aangehouden wegens zgn defaitisme of Hitleriaanse propaganda. De ene had gezegd De andere zou hebben geroepen Anderen hadden alleen maar Vlaams gesproken.
  Later kwamen nog 1200 Italianen en een dertigtal Vlaamse jongens van zestien tot twintig toe die zwaar bestraft waren omdat ze eten hadden gestolen.
  Men ontdekte er het bestaan van drie afdelingen: een afdeling A voor veroordeelden van gemeen recht, B voor politici tot wie Degrelle behoorde en C voor verdachten, tot dewelke onze kameraden behoorden. Het was inderdaad moeilijk uit te maken of een Ward Hermans en een prof. dr. A Martens zich gewoon aan politiek, dan wel aan een anti-Franse sabotage vergrepen hadden.
  Buitendien was daar nog een extra gevangenis voor de opstandelingen en verspreiders van leugenberichten. Leugenberichten waren o.m mededelingen omtrent de vooruitgang van van de Duitse legers, die men in stukken krant had gevonden omtrent de Italiaansche deelname aan de oorlogvoering, e.a.
  Af en toe brak een verrassing de grauwe eentonigheid. Zo zag men op een zekere dag Frenssen binnen
  duikelen.
  Men vroeg zich af hoe men er toe kwam deze man uit de gemeenschap te stoten. Hij had zichzelf in de val gelokt. Zijn onbedaarlijke drang naar bekendheid. Hij had in de ‘Dépèche de Toulouse’ een bericht laten plaatsen met volgende, komische inhoud:
  De Fransen hadden een kantien in dit kamp ingericht. Zij speculeerden op de nood, die ze zelf hadden geschapen en de joden speculeerden op dit alles tezamen. Wat belang kan geld bieden in het aanschijn van de dood? En men betaalde 4.50 Frs voor een kilo aardappelen, 25 à 29 Frs voor een kilo rijst, enz…
  De kantien bevatte een volledige voedselvoorraad en hoe meer men hongerde hoe meer men kocht. Hoe meer men kocht, hoe duurder alles werd, ook bij stabiliteit van de voorraad. Hoe meer men kocht, hoe minder men te eten gaf. Hoe minder men at, hoe meer men hongerde…een cirkel..speculatie.

  Omdat het niet te lang zou worden ga ik morgen verder, als de redactie het toestaat.

 7. Wie kwam er zoal terecht in de Franse concentratiekampen?
  Vlaamse oudstrijders die hun VOS teken droegen, onderwijzers in functie die Vlaams gezind waren, bakkers, boeren, cafébazen die een bijeenkomst bijgewoond hadden van van het boerenfront. Jonge mensen die lid waren of geweest waren van het Verdinaso, brave Davidfonds leden.
  Ze werden allen samengebracht in de gevangenis van Vorst en op 15 mei in camions geladen en naar het goederenstation gebracht. Daar kwamen andere konvooien toe o.m datgene waartoe Ward Hermans behoorde. Luitenant Colette en zijn Waalse en Brusselse soldaten beslisten nu over ons leven en onze veiligheid. Wie in de beestenwagens kwam had geluk, die konden niet volledig afgesloten worden in tegenstelling tot de goederenwagens waar je geen lucht meer kreeg en stikte.
  De bodem van de beestenwagens lagen vol uitwerpselen van dieren, die van de goederenwagens met ongebluste kalk die aan je huid en klederen vrat. Wij hadden Dr. Borms in ons midden.
  In Tours wilde de bevolking onze wagens met benzine in brand steken. In Cerdon-le-Loiret mishandelde Franse soldaten, in opdracht van België, Dr. Borms en werden we allen geplunderd.
  Colette ging in ieder station de officieren de hand schudden en verklaarde dat hij een zeldzame vangst meevoerde: de beroepsverrader Dr. Borms <l'homme qui a fait tuès plus de 100.000 hommes durant l' autre guerre. Hij liet de soldaten los op de weggevoerden. Zij doodden en martelden in zijn naam.
  De doden werden opgetekend in een schriftje: Willy Mertens, décéde et enterré à Cerdon le 20 mai.' Hun bezittingen zoals horloges, ringen e.d. verdwenen in de zakken van de begeleiders.

Reacties zijn gesloten.