Stront aan de EU-knikker

Een ecologisch keurmerk voor de wc

Een wereld-wc-dag

De EUSSR bemoeit zich met alles, tot in alle hoeken en kantjes, zelfs tot in het kleinste kamertje.  Het zou grappig zijn ware het niet dat al hun krankzinnige ideeën geld kosten, veel geld, want vooraleer ze die door een bevoegde commissie laten bespreken, in een ontwerp van richtlijn laten gieten, vervolgens laten goedkeuren door de EU-parlementsleden, ze door de resp. nationale wetgevingen van de EU-lidstaten kunnen opgenomen worden, moet er uiteraard voorafgaand een studie uitgevoerd worden.  Een studie die niet gratis is.

De EU heeft talent in huis, het talent van creatieve voorstellen, die niet onopgemerkt voorbijgaan, zelfs al komen ze heel af en toe niet tot een daadwerkelijke uitvoering. In juni nog hadden de olieflesjes op restauranttafels de toorn van onze leiders opgewekt; het moesten duidelijk geëtiketeerde wegwerpflesjes worden.  Ze zijn toch zo bekommerd om ons welzijn.  De EU-commissie wou verhinderen dat restaurantbezoekers minderwaardige olijfolie aangeboden wordt.  We nuttigen immers liters en liters olie.  En dan moet het wel olie zijn, waarover de EU hun zegen gegeven heeft.  Men zou bijna kunnen denken dat een lid van de EU-commissie aandelen in een olijfoliepers-fabriek heeft.

Van de olijfolie naar het kleinste kamertje is niet onlogisch.  De EU-potentaten willen nu een ecologisch kwaliteitszegel voor een wc.  Volgens dit keurmerk mag een wc bij een kleine spoeling gemiddeld niet meer dan 3.5 liter water verbruiken; voor een grote boodschap is maximum 6 liter toegestaan.   Bovendien mogen bij de fabricatie geen materialen gebruikt worden die bij het ‘inslikken, bij huidcontact of bij het inademen giftig’ zijn.
Dit is geen vereiste voor de doorgespoelde ‘materialen’.
Eveneens verboden bij de productie zijn materialen die ‘bij het in contact treden met water giftige gassen’ ontwikkelen.  Over de gassen, die bij het gebruik van de wc ontstaan, heeft de EU-commissie zich niet gebogen.  Misschien wordt er ons bij een herziening een uitbreiding van de verordening opgelegd: hoe dikwijls en hoe lang we mogen vertoeven in het kleinste kamertje. Of moet er een gasmelder geïnstalleerd worden.

Voorbeeld van een ecologisch verantwoorde wc

De meerderheid van de EU-lidstaten heeft op 14 mei voor deze nieuwe verordening gestemd; drie landen onthielden zich, negen stemden tegen (Duitsland, Bulgarije, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Estland en Luxemburg).

Dat schrijft boulevardblad Bild.  Wie Bild niet gelooft, mag de officiële EUSSR webstek raadplegen.  En de Verenigde Naties doen er nog een schepje bovenop.  Die hebben de 19de november als wereld-wc-dag uitgeroepen.

Als we nu eens met z’n allen zowel de EUSSR als de VN door de wc spoelen, al dan niet ecologisch, hoofdzaak dat we er vanaf geraken!  U heeft hiertoe de kans tijdens de volgende EU-verkiezingen volgend jaar door uw stem te geven aan een EU-kritische partij.

Florent Van Ertborn

3 gedachten over “Stront aan de EU-knikker

  1. Het is geen groot verschil ! De baardapen , de minst hersenbedeelden , krijgers van Allah of mislukte pubers , bedreigen zowat gans de aardbol , zelfs Interpol krabt zich in de haren . De meest ontwikkelden , de volks-vertegenwoordigers uit diverse landen , de mild betaalden of Euro-parlementsleden , commissarissen , voorzitters , academici , presidenten , onderzoekers de onmisbaren m.a.w. de crème van de crème , de bovenste laag met de gewone man ver onder zich ! Die houden zich bezig met Europese “schijtpotten” ! Zoek het verschil in intelligentie tussen de huidige en de toekomstige heerschers

  2. Als blijk van goede wil , verdraagzaamheid , anti racisme , vrede en veiligheid , zouden de Europese kopstukken van vernoemde Belgische deugden misschien een wetsvoorstel kunnen indienen om de wapenwet nog te verscherpen tot de politie en het leger ,zodat bij de verovering van het Westen niemand en zeker gene Jidath kan gekwetst worden . Wij kunnen in ieder geval onze nieuwe orde gunstig stemmen met propere WC potten

  3. Het grote probleem bij de administratieve aanhouding van illegalen bleken de toiletten te zijn. Bij de nieuwbouw had de bouwheer twee soorten toiletten geplaatst :twee paar met een WC-bril en twee paar in Franse stijl met handvatten en een rechtstreekse afvoer. Binnen de eerste maand van ingebruikname bleken de lavabo’s en de WC-potten met bril reeds 4 X kapot te zijn gemaakt en vervangen door een inox-versie, zonder bril. Eigenaardig genoeg gingen onze cultuurverrijkers met hun voeten op de pot staan alvoor hun broek af te steken en hun uitwerpselen naast de pot te doen belanden. Niettegenstaande voldoende WC-papier , lavabo’s en zeep werd hun achterwerk met de hand afgeveegd . Deze hand werd dan schoongemaakt aan de muren. Het spreekt vanzelf dat onze poetsvrouwen op sommige momenten weigerden de toiletten en de muren te reinigen en dat deze job aan de politieman van dienst werd overgedragen.

Reacties zijn gesloten.