Steun ons eigen volk

Als u één enkel initiatief wil steunen, doe het dan voor de Huizen van Vlaamse Solidariteit. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom.

Laat solidariteit onder Vlamingen geen ijdel woord zijn. Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit en bied samen met ons hulp aan het eigen volk!

Om onze solidariteitsactie tot een succes te brengen hopen we op voldoende financiële steun. Wenst u deze actie te ondersteunen?
Dit kan door uw financiële bijdrage te storten op het rekeningnummer :
BE56 9792 3976 3288
BIC: ARSPBE22
Ten name van Huizen van Vlaamse Solidariteit

Meer info: https://voorpost.org/steun-huizen-van-vlaamse-solidariteit/