Seksisme in de schaakwereld

Je kan het zo gek niet bedenken of er wordt een of ander verwijt gelanceerd die betrekking heeft met het intussen beruchte geslacht. Je moet al bijzonder moedig zijn om in een gezelschap iemand aan te spreken met een aanspreekvorm die het vermoedelijke geslacht bevestigt.

En ja hoor, ook de schaakwereld ontsnapt niet aan de geslachtenwaanzin. Blijkt dat er nogal wat schaakspelende madammen zich belaagd voelen door mannelijke spelers, zgn. trainers en/of scheidsrechters. En dat ze om die reden miskend worden waardoor ze niet kunnen doorstoten (sic.) naar de top.

“Wij schaakspeelsters, -trainerinnen, -scheidsrechteressen en dito manageressen hebben seksistisch of seksueel geweld ervaren van schaakspelers, -trainers, -scheidsrechters of -managers.”…

… luidt de aanklacht die gelanceerd werd door 14 Franse schaakspeelsters; intussen sloten zich nog 56 madammen uit heel de wereld erbij aan.

Er zou ons toch eens iemand moeten verklaren waar de redenen van b.g. klachten plaats vinden. We zien het schaakgebeuren als een over elkaar zittend duel, in een bijna sacrale stilte, gescheiden door een tafel en een schaakbord. Geschiedt de belaging soms telepathisch?

Of is de aanklacht op iets fundamenteler, op de spelregels zelf, gebaseerd? Tenslotte, zeg nu zelf, een spel waarbij de dame mag geslagen worden, dàt kan toch niets anders zijn dan seksistisch geweld? Komt er nog bovenop dat de koning belangrijker is dan de dame. Zou in de huidige #MeToo-eeuw moeten verboden worden… Afschaffen dat boeltje!

https://www.bild.de/sport/2023/sport/schach-sexismus-vorwuerfe-ueber-70-frauen-aeussern-sich-oeffentlich-84940670.bild.html