Ridderlijkheid

Afbeeldingsresultaat voor gentleman lifting hat bowingEnkele jaren geleden stuurde ik Heer Ray deze tekst voor publicatie bij Angeltjes.  Op deze dag van de jaarlijkse IJzerwake, op deze dag van verbale duels op deze blog, op deze dag en op alle andere dagen, deze boodschap van Karel Dillen over innerlijke grootheid, die het herlezen waard is.

Ridderlijkheid

“Wat ik hier te zeggen heb, beschouw ik als een eminent rechtse gedachte. Daarom acht ik het waard er U even afzonderlijk over te schrijven.

Werk en vecht hartstochtelijk, hardnekkig en verbeten (niet bezeten!) voor uw Vlaams en Europees ideaal.
Geef geen krimp. Doe geen water in uw wijn. Weiger te behoren tot de lauwen.

Dit wil niet zeggen dat U tot de verstarden mag behoren, tot de zoutzuilen door het achterom kijken.

Behoud uw geestelijke lenigheid, uw intellectuele soepelheid; wat niets te zien heeft met minderwaardige kameleonaanpassing. Hanteer de twijfel niet om te twijfel, doch om op ieder ogenblijk U af te vragen of U nog op het juiste spoor zit.

Tussen de Vlaming van 1302 en de Vlaming van de eenentwintigste eeuw, en tussen de Europeaan van de Kruistochten en de Europeaan van de strijd tegen Maastricht, ligt veel meer dan een tijdsafstand. Houd U daarom open voor het nieuwe rondom U. Zeker niet om klakkeloos te buigen voor de toch voorbijflitsende modes van een steeds weer ander modernisme. Wel om de nieuwe gegevens en toestanden te zien en te herkennen, te toetsen en te onderzoeken. Om zo bereid en klaar te staan om te verwelkomen en te behartigen, of af te wijzen en te bestrijden.

Weet dat de goedendag niet bestaat in een tijd van stalinorgel en veel erger.

Die wapens bedoel ik vanzelfsprekend geestelijk. Ik hoop dat U van alle geweld gevrijwaard zal blijven, hoe- wel ook dit geen zekerheid is.

Wat de toekomst en het lot U ook brenge op uw tocht, uw politieke tocht voor Vlaanderen en Europa, verlies nooit uit het oog dat een van mijn, van uw, van onze rechtse waarden de ridderlijkheid is en moet blijven.
(Wat niet zo gemakkelijk is. Het is niet omdat men zich tot rechts bekent, dat men zich een rechtse noemt, dat men eens en voorgoed alle rechtse waarden belichaamt).

Ridderlijkheid – helaas – dreigt meer en meer een vergeten waarde te worden. Des te meer waarde heeft ze.

Daarom, ook wanneer U noodgedwongen uw tegenstander bekampt en scherp bekampt, zie nooit in hem een vijand, ook dan niet wanneer het omgekeerde niet geldt, en wanneer men goddeloos en onmenselijk zoekt U te bestrijden “met alle middelen”.

Laat U daardoor niet besmetten. Wijs de haat af.

Verlangt U een voorbeeld? In Vlaanderen zijn waarschijnlijk de eersten en de ergsten om dit afschuwelijk woord “met alle middelen” van een bourgeois-linkse in de praktijk te brengen de aanhangers van de Partij van de Arbeid, het vroegere Amada (en in Europa hebben ze verwanten te over). Wij, rechtsen, zijn voor hen niet alleen tegenstanders, wij zijn voor hen vijanden tegen wie alles toegelaten en geoorloofd is.

Laten we niet alleen niet in die val trappen doch ook alle provocaties superieur weigeren. Wij moeten zelfs de eerlijkheid hebben in te zien en te erkennen dat bij alle politieke dwaasheid die ze ten toon spreiden, dat bij alle politieke bekrompenheid die ze aan de dag leggen, dat bij alle verstandelijke verslaving waar- mee ze in verrukking staren naar de miljoenenmassamoordenaars van Mao en zijn opvolgers, dat bij alle humorloosheid die hen kenmerkt, – dat bij dit alles wij moeten inzien en erkennen dat zij vaak een moreel idealisme metterdaad beleven en getuigenis afleggen van een voorbeeldige menselijke onbaatzuchtigheid.

Vergeet daarom niet en nooit dat U, dat wij ook met de ergste en scherpste tegenstander verbonden blijven als mens, verbonden blijven ook – zelfs wanneer hij dat mocht en mag loochenen – door een Vlaamse en Europese cultuur en beschaving.”

Afbeeldingsresultaat voor karel dillenKarel Dillen

FVE

5 gedachten over “Ridderlijkheid

 1. Lezenswaard!
  Typisch Karel Dillen met een van zijn idealen die hij reeds van in zijn jeugdbewegingstijd koesterde.
  Karel had en beleefde nog idealen die de partij, die hij stichtte, jammer genoeg ‘n beetje uit het oog verliest of, laten we zeggen, ‘n beetje verdonkeremaant.
  Tja, tijden veranderen, idealen blijkbaar ook…

 2. Prachtige tekst. En de bedoeling van de redactie is meer dan duidelijk.

  Ik herinner mij een gesprek met Karel over de linkse dwaasheid en de rode vlag, die dat links zijn moet symboliseren.
  Tja, zei hij, voor ons was de rode vlag altijd een waarschuwing voor gevaar: op een trein, een vrachtwagen, aan een afgrond. Kortom daar waar mensen in gevaar kunnen zijn verscheen een rode vlag.
  Als erudiet man, verwees hij naar Urbain Gohier en de oorsprong van die rode vlag.
  Gohier schreef in een kort stukje dat Amschel Mayer in Frankfurt a/Main woonde. Daar had hij een handel in muntstukken en medailles. Als hij een buitengewone verkoop wou aankondigen liet hij een rode vlag aan zijn deur wapperen. Mensen uit de buurt, passanten of werknemers in die buurt werden het gewoon om te zeggen: ik ga richting rode vlag. Op een dag bespotte een voorbijganger die vlag en toen heeft Mayer geantwoord: op een dag zal deze vlag de wereld nog domineren. Kort daarna veranderde Amschel Mayer zijn naam in Rothschild.

 3. De wereld heeft er nog eentje die een Business Dynasty opbouwde van Mumbai (Bombay) over de West-Kust van Indië, over Shanghai, Hong Kong en Canton tot Londen.
  Zijn naam is David Sassoon, hij werd geboren in Bagdad, als zoon van Saleh Sassoon een zakenman en leider van de joodse gemeente in die stad. Als schatbewaarder geraakte zoon David in de clinch met één van de gouverneurs, Daud Pasha, en verhuisde met zijn familie naar Perzië en later naar Mumbai.
  Hij smokkelde via Engeland opium – wat hem een fortuin opleverde – in hoger genoemde Chinese steden, wat miljoenen mensen verslaafd maakte. China zag dit met lede ogen aan.Toen het in 1839 eiste dat de Britse schepen hun hele voorraad opium zouden inleveren zonder vergoeding, werd dit geweigerd. China nam de 20.000 kisten opium in beslag en liet ze vernietigen. Dit werd door Engeland als een oorlogsdaad gezien waarna de verschrikkelijke Opium oorlog volgde.
  Velen verloren het leven. De familie Sassoon is nog altijd even rijk.

Reacties zijn gesloten.