Rambo-EU

Rambo-EU

De Crem zat in zijn pollekes te wrijven.  “Ziet ge nu wel, dat ik gelijk heb? We moeten ons toch kunnen verdedigen als Poetin Vrhfstdt wil ontvoeren!”

Stel u dat even voor.  Heel even.

Terug tot de werkelijkheid.
De EU wil de militaire capaciteit en slagkracht versterken.  En dat moet gebeuren door nog meer samen te werken en te vergaderen.  Liefst ergens anders dan in Brussel zodat ze nog een snoepreisje kunnen meepikken.  De 28 defensieministers waren hiervoor voor een tweedaags overleg  bijeen in Athene.

De Europese Raad van Regeringsleiders concludeerde vorig jaar december dat het van groot belang is dat Europa zijn defensiecapaciteit versterkt. Tijdens die Athenetop moesten de defensieministers dit plan gestalte geven.  Lees: hoe ze meer geld naar de EU-vetpotten kunnen sluizen om zich elders in de wereld belachelijk te gaan maken.

Op de agenda staan de capaciteitsversterking en het belang van de inspraak betrokkenheid der nationale parlementen der lidstaten.   Op de volgende bijeenkomst zal de politieke besluitvorming i.v.m. de inzet van de ” EU-Battlegroup” besproken worden.

De grote wereldproblemen kwam ook even aan bod.  O.a. Oekraïne, maar dat kon snel afgehandeld worden na Vrhfstdts snelle optreden.   En uiteraard de militaire oefeningen in de Centraal Afrikaanse Republiek.  De Europese vredesmissie EUFOR CAR zou zelfs een beperkte hoeveelheid scherpe munitie mogen gebruiken, kwestie van de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Voor het geval het hier ernstig wordt.

Onze redactie vernam dat De Crem de belofte van de ALDE-groep eiste, dat Vrhfstdt zich daar niet zou gaan bemoeien.  Als hij de kans krijgt met zijn ministerie uit te pakken, dan wil hij niet dat een onderkruiper (…niet onze woorden) de mogelijkheid om ook eens in heel de EU in beeld te komen gaat ondergraven. Zijn kansen maximaal benutten, noemt hij dat.  Een Europees mandaat als fin de carrière is altijd mooi meegenomen.

Bron: alle kwaliteitsmedia zoals de Arizona Star