3 gedachten over “… “Prinsenvolk”…

 1. Francken is een wolf in schapenvel. Hij belijdt een zogezegd het cordon solitaire niet maar is er wel de pleitbezorger er van. Dat doet trouwens de ganse NVA ook, zogezegd tegen het cordon maar het wel toepassen dat hebben wij gezien bij de gemeenteraads verkiezingen. Gedenk Ninove.

  • Niet alleen in Ninove. Ook in andere gemeenten, maar die haalden de pers niet, waar plaatselijke N-VA en VB verkozenen de handen in elkaar wilden slaan, maar ze kregen van het N-VA-opperkommando geen toelating.

 2. Tja, wat moet ik daarop nog gaan zeggen buiten datgene wat ik daarover al geschreven heb? De Vlaams-nationale maskers vallen nog maar eens van de N-VA tronies af. Het weinig beetje geel-zwarte vernis is al lang niet meer zichtbaar. Het gevaar op de rechterzijde van de N-VA-verraders vanwege het VB is (voorlopig) bezworen. Nooit of nooit is het ook maar één seconde hun bedoeling geweest om met het VB in zee gaan. De vrees voor eenzelfde scenario als destijds met de CD&V, die toen door toedoen van de N-VA haar leidende positie als volkspartij verloor ten gunste van BDW & Co, maar nu in omgekeerde orde door de N-VA ten gunste van het VB, was te groot. De N-VA, en zij alleen, is en moet immers de enige ware, onbesproken Vlaams-nationale volkspartij blijven, en niet het vunzige rechts-extremistische VB, partij waar ze zich, ondanks de vele mooie woorden van na de verkiezingen, binnen de kortste keren opnieuw van distantieert als ware het een verzameling pestlijders.

  Dat Degrelle en zijn Waalse collaborateurs de Belgische driekleur droegen, ontgaat deze farizeeër Francken compleet. Is dat dan ook een collaboratie vlag? De Belgische N-VA is weer terug van eventjes weg geweest. De oude Belgische gewaden worden opnieuw uit de kast gehaald. De verkiezingen zijn immers voorbij.

  Het “majeure probleem” voor de nep Vlaams-nationalist BDW was immers alleen maar de vraag hoe hij de “klip VB” kon omzeilen zonder er nadien in het stemhokje te worden op afgerekend. Die hete aardappel moesten marginale partijen als de socialisten, de prostituées van de Open VLD en de moslimpartij CD&V door hun volgehouden weigering om met het VB zelfs maar te praten, laat staan te regeren, voor BDW uit het (nep)Vlaamse vuur halen. Deze volbloed Pontius Pilatus kon dan opnieuw zijn handen in Vlaamse onschuld wassen. Wat een lamentabele, overduidelijk op voorhand tussen deze partijen afgesproken Vlaamse klucht werd hier niet opgevoerd, dat allemaal onder de regie van volksverrader BDW ! Dat blijkt nu overduidelijk.

  In het andere geval had het voor BDW immers volstaan om het been stijf te houden tot er eentje bezweek, desnoods zelf in de oppositie te gaan indien dat niet gebeurde. Dat allemaal voor Vlaanderen en tegen de Belgische parasieten. Hun zogezegde credo. De N-VA had hier voor één keer van ondergeschikt belang moeten zijn. Ondergeschikt aan Vlaanderen. Daar hoeft geen tekeningetje bij. Maar BDW en zijn Belgische collaborateurs zijn in werkelijkheid zo Vlaams als de Belgische driekleur. Dat is het majeure probleem voor alle misleide Vlaams-nationalisten.

  BDW en zijn onbetrouwbare handlangers hebben zichtbaar ingezet op het korte geheugen van de Vlaamse kiezer. Vijf jaar is nl. een eeuwigheid in de politiek. Hij heeft het onlangs zelf nog maar eens aangehaald op tv.
  Vijf jaar aan de macht, dat is wat voor hen telt, en niet het oordeel van de kiezer. Daarom gaan ze gewoon verder met dezelfde coalitie alsof er niets gebeurd is. Van minachting gesproken ! Maar misschien komt hij op een dag toch nog eens de gekende Bredero tegen.

Reacties zijn gesloten.