Poppentheater

In zijn theoretisch zuiverste zin wordt de journalistiek verondersteld zich te beperken tot het uitsluitend rapporteren van de feiten zonder enige interpretatie of insinuaties.

Helaas is pure journalistiek tegenwoordig uiterst zeldzaam, maar doordat de gemiddelde persoon zich hiervan niet bewust is, kunnen degenen die andere informatieproducten pushen hun werk als zodanig verhullen, gezien het feit dat veel mensen onbewust meer ontvankelijk zijn voor de boodschap die wordt verspreid door alles wat met dat label. Kortom, de meeste producten die zichzelf journalistiek noemen, zijn geen echte journalistiek.

Lees: Intimidatie- en censuurcampagne tegen online onafhankelijke media

Ter illustratie:

https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/