Poco tunnelvisie in Zandhoven

Over een lullige burgemeester die zijn poco voeten veegt aan goed nabuurschap en een adequate leiding van zijn gemeente.

Wij kennen verschillende VB-afdelingen in de Antwerpse Kempen die elk jaar gedurende één dag per jaar het sluikafval op bermen, voet- en fietspaden, in grachten verzamelen in de straten en natuurgebieden van hun gemeente. Zomaar. Als milieubewuste burgers. Gratis. Je zou dan toch denken dat de gemeenteoverheid hiervoor enige vorm van erkenning zou geven: bv. een dankjewel. Zoals bv. in Meerhout en in Zandhoven. Op facebook vind je een aantal foto’s: (4) Mannu Dox | Facebook, – (4) Vlaams Belang Zandhoven | Facebook

In Zandhoven wordt die gratis hulp blijkbaar niet gewaardeerd door de burgemeester. Lees even mee op Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers | Vlaams Belang Zandhoven

Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers24 MAART 2023 — LOKAAL @ VLAAMS BELANG

Uit de tussenkomst van raadslid Paul Stulens tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2023:

” Wanneer we een bericht sturen, tegenwoordig meestal per mail, of in voortreffelijk Nederlands per E-post, krijgen we steeds redelijk vlug terug een antwoord van onze gemeentelijke medewerkers, ook van onze schepenen. Maar wel niet altijd van onze burgemeester.

Op mijn laatste bericht enkele maanden geleden in verband met het probleem in de Rector de Ramstraat, nochtans gericht aan het schepencollege, kreeg ik geen enkel antwoord. 

Ook deze maandag werd een bericht gestuurd aan onze burgemeester via burgemeesteràzandhoven.be, bericht dat ik ook in kopie mocht ontvangen, en waarop tot nu geen enkel antwoord werd gegeven. Nochtans was dit bericht heel beleefd en begon het ook vriendelijk met ‘Beste Burgemeester’. We vernemen dus graag wie wel en wie niet een antwoord mag verwachten van onze burgemeester.”

Waarop Luc Van Hove vraagt door wie dit bericht dan wel werd verstuurd.

” Burgemeester, dit bericht kwam van de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Zandhoven.”

Waarop Luc Van Hove dan antwoordt dan hij die man (nvdr: een buurman van hem) heeft geblokkeerd en dus niet zal antwoorden.

” Burgemeester, dat u deze man hebt geblokkeerd en hem dus niet wil antwoorden zal nog wel een staartje gaan krijgen.”

Hierbij het bewuste, beleefde E-postbericht:

Van: patrick ven <patrickven@hotmail.be>
Verzonden: maandag 20 maart 2023 9:25
Aan: ‘Luc Van Hove’ <burgemeester@zandhoven.be>
CC: paul.stulens@gmail.com; johan.vanslambrouck@telenet.be
Onderwerp: Lenteschoonmaak van mooimakers

Beste Burgemeester

Gisteren hielden we onze lenteschoonmaak waar we ons concentreerden op de Langestraat.
In het totaal wisten we 15 zakken te vullen met allerhande zwerfvuil…..
Een matras en klein bouwafval konden we wegens gewicht niet verwijderen.
Wat ons direct opviel was de toestand van sommige plaatsen in de gracht (zie foto).
Op sommige plaatsen zitten de buizen onder de oprit volledig dicht met bladeren.
Zijn de grachten de bevoegdheid van de gemeente? Kan U indien niet, de juiste diensten aanspreken?
Binnenkort is er wateroverlast en roepen we allen in koor “klimaatverandering”.
Ik ga er ook van uit dat wanneer een nieuwbouw afgewerkt is dat de bouwfirma de gracht ook terug in ere hersteld…. na het verwijderen van een groot stuk plastiek begon het water terug te stromen!

Met vriendelijke groeten
Patrick Ven
Voorzitter Vlaams Belang Zandhoven

4 gedachten over “Poco tunnelvisie in Zandhoven

 1. HET VLAAMS BELANG GEBRUIKT OOK EEN CORDON SANITAIRE VOOR PERSONEN – DIE VALLEN DAN ONDER DE TERM : PERSONA NON GRATA
  Ontkennen kan niet : ik heb enkele personen gevraagd of zij nog op de web Vlaams Belang Lubbeek kunnen inloggen. Het antwoord was bevestigend . Doe ik hetzelfde krijg ik steevast :
  Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar
  Dit gebeurt doorgaans doordat de eigenaar de bijlage alleen heeft gedeeld met een kleine groep mensen, de eigenaar heeft gewijzigd wie de bijlage kan zien of omdat de bijlage is verwijderd.
  Ontkennen kan niet : Beantwoorden1 d
  Eddy Elyn
  Deel 4 : VLAAMS BELANG EN HUN RODELOPER VOOR THEO FRANCKEN
  Gebruikt het Vlaams Belang , net zoals alle andere partijen, selectieve informatie om gewenst gedrag te sturen om zo de door hen gewenste mening aan te nemen.
  Moet men echt KRITIEKLOOS alles aanvaarden ? Moeten landelijke afdelingen zich gedragen als makkelijk bestuurbare marionetten ? Moeten landelijke afdelingen zich opstellen als partijpolitieke handlangers ?
  Moeten gemeentelijke afdelingen zich gedragen als vakinhoudelijke onbenullen? Moeten ze het besef van hun plicht en verantwoordelijkheid van hun kunde over alles wat hun gemeente aangaat overlaten aan personen die moeten oordelen of datgene wat men verkondigt wel strookt met wat er in die gemeente aan het gebeuren is?
  Is een gemeentelijke vertegenwoordiger dan een persoon die onbekwaam is om daadwerkelijk de eigen gemeentelijke achterban tevreden te houden en rekening te houden met de wens van de inwoners van zijn/haar gemeente? Mag een topper daadwerkelijk zijn eigen achterban vertegenwoordigen?
  Lubbeek moet net zoals andere gemeentes met haar eigen problematiek centraal staan tijdens de komende verkiezingen. Zo niet zal de onvrede en afkeer van de politiek groter worden.
  Waarom neemt het Vlaams Belang zo’n rigoureuze maatregel om zelf een CORDON SANITAIRE te leggen rond een persoon die in het verleden bewezen heeft zijn taak naar meer dan behoren uitgevoerd te hebben. Heeft het te maken met hun drang om copycat Francken in te lijven ? Dat kan maar is het niet. Alles gebeurde op de dag dat er een gesprek plaats vond door een Vlaams Belang afgevaardigde (E.L.) en het voormalige gemeenteraadslid van het VB. Het gesprek verliep aanvankelijk vriendelijk tot de vraag gesteld werd wat er zou gebeuren met de schrijfsels over de Lubbeekse perikelen, al dan niet politiek. Het antwoord was ontnuchterend. Het zou eerst naar hem ter goedkeuring moeten gestuurd worden, van Lubbeek naar Geraardsbergen. Nochtans wist hij dat ik samen met Theo Francken de NVA Lubbeek opstartte en dat ik die partij verliet om bijna exact dezelfde reden.
  Al de artikels van de NVA Lubeek leden werden eerst niet relevant bevonden om later in het partijblad en de media te verschijnen met als ondertekening “gepost door Theo Francken”.
  Over democratie gesproken ! Kort: later kon ik niet meer op de web VB-Lubbeek een kijkje nemen. Ook daar werden er teksten ingekort of niet vertoond. Ook mijn deelname aan het nieuw opgerichte Vlaams Belang Leuven Seniorenforum konden hen gestolen worden.
  Beantwoorden2 d
  Eddy Elyn
  BEHANDEL DE MENSEN ZOALS JE ZELF WIL BEHANDELT WORDEN !
  Lubbeek , rolt het Vlaams Belang de rode loper uit voor Theo Francken !
  Deel 2 : plots kregen we vragen binnen over de nieuwe web Vlaams Belang Lubbeek. Wisten wij wie met deze web gestart is ? Neen. Mensen dachten dat wij het waren. Niet dus. Niemand kreeg antwoord op die vraag.
  Deel 3 : En dan kregen we opmerkingen binnen als “zijn jullie zot geworden”. Waarom maken jullie reclame voor den Theo. Bleek dat men een foto van den Theo op de web gezet had. Hij stond als propagandastunt in een frituur smoutebollen te bakken. Onderzoek leerde dat men ook beelden overnam van de lokale tv ROB om iets op de web te zetten.
  Deel 4 : Waarom legde men een CORDON SANITAIRE rond het voormalig gemeenteraadslid ( 2006 -2012 ) van deze partij ? Die deed zijn werk zo uitstekend dat er een boek over geschreven werd. Titel : “DE KRACHT VAN DE OVERTUIGING”.
  Hoe het zo ver is kunnen komen zal later uitgebreider aan bod komen.
  Door Eddy Elyn 06/03/2023
  eddy.elyn@telenet.be

  • Volgens de nationale webstek heeft Lubbeek geen plaatselijke werking, dus geen afdeling en wordt men doorverwezen naar VB Vlaams-Brabant. Of bedoelt u op facebook?

 2. Uw antwoord bewijst de accuraatheid van wat je schrijft. De mensen die op mijn vraag antwoorden gingen kijken via FB en/of Messenger; Ze konden op de wen VB Lubbeek toen. Zal het nog eens vragen. Hun onbegrip was groot; Wat ik nu schrijf is op aandrang van een paar van hen: tij het opkomen in mijn gemeente kreeg ik menselijke uitwerpselen in mijn postbus, er werden witgeverfde kasseien in mijn voortuin gesmeten .. één lag bij de voordeur met de geschreven boodschap dat ik blij moest zijn dat ze de kassei niet in mijn “ruiten” gesmeten hadden, later werd er een rolluik kapotgesmeten … de politie deed het af als vandalenstreek, op een zeker moment lag onze oprit vol met dode kikkers enz – Dat van het rolluik werd nog in de kranten vermeld. Twee van de verwezenlijkingen als gmrlid : nieuwe scholen plus vooral de aanschaf van AED-toestellen; als dat geen referenties zijn ???

  • Volgens mijn bescheiden mening, zou u dit moeten melden aan VB-nationaal.

Reacties zijn gesloten.