Philip Claeys: ons vir jou

Boodschap Philip Claeys (VB) voorgelezen op Afrikaanse Majuba-herdenking

Sinds de Afrikaners onder wereldwijde druk begin jaren ’90 besloten de macht in Zuid-Afrika over te dragen aan het communistische ANC is volgens links in Europa het multiraciale paradijs daar neergedaald. In werkelijkheid is het zichtbare gevolg een toenemende misdaad en een algeheel verval van het overheidsapparaat.

Al geruime tijd neemt het Vlaams Belang de taak op zich om de moeilijke situatie van de Afrikaners onder de aandacht te brengen. Met name Europees parlementslid Philip Claeys laat daarbij geen gelegenheid onbenut: Over de golf van moordaanslagen op blanke boeren op afgelegen boederijen, de zogenaamde ‘plaasmoorde’, nam hij al tal van initiatieven.

Dat bleef ook in Zuid-Afrika niet onopgemerkt, en dus werd Claeys gecontacteerd door verschillende verkozenen in de ‘Volksraad’. Dat is een vertegenwoordigende raad die door tienduizenden Afrikaners zelf is samengesteld, niet door het ANC erkend wordt maar internationaal ijvert voor het recht op zelfbeschikking.

Van de graaf spreekt op majuba

Zopas herdachten de Afrikaners nabij de Majuba-berg in Transvaal een historische overwinning op het Britse leger ten tijde van de Boerenoorlogen. Bij die gelegenheid werd een boodschap voorgelezen door Henk Van de Graaf, lid van de Volksraad, vanwege Philip Claeys en het Vlaams Belang waaruit we graag citeren:

‘ Ik weet dat de situatie van het Afrikanervolk vandaag niet eenvoudig is. De beproevingen zijn groot. Als lid van het Europese parlement voor de partij Vlaams Belang probeer ik waar mogelijk via de Europese Unie druk uit te oefenen op de Zuid-Afrikaanse regering om uw rechten als mens, als minderheid en als volk te respecteren. U hebt er recht op dat uw veiligheid gewaarborgd wordt door de regering, en de voortdurende plaasmoorde zijn dan ook een schande. U hebt er recht op dat uw taal en cultuur gerespecteerd wordt, en het uitwissen van de historische namen van uw steden en straten is ontoelaatbaar. U hebt recht op zelfbeschikking, en het gezag van gemeenteraden en provincieraden mag dus niet ondermijnd worden door massa-immigratie van nieuwe kiezers om het ANC aan de macht te houden.

Een schriftelijke verklaring in het Europees parlement die de plaasmoorde veroordeelt, werd ondertekend door 48 Europese parlementsleden uit 19 verschillende lidstaten van de Europese unie afkomstig uit 7 politieke formaties. Laat dit dan ook mijn belangrijkste boodschap vandaag aan u zijn: wij vergeten u niet, wij staan naast u, wij volgen met vriendschap en sympathie uw strijd.’

1 gedachte op “Philip Claeys: ons vir jou

  1. Sinds 2010 kan de Afrikaner rekenen op een meer dan gewone belangstelling vanuit Nederland en Vlaanderen. Die nieuwe, toegenomen belangstelling richt zich op de maatschappelijke positie van de Afrikaners, en niet enkel op de Afrikaanse taal die zo op het Nederlands lijkt. Zuid-Afrika verandert snel en de op zwarte meerderheden gerichte overheid benadeelt de blanke minderheid – waartoe de Afrikaners gerekend moeten worden – niet alleen op cultureel maar vooral ook op economisch gebied. Tot onze schrik vernemen we nu in de media van verarmde blanken; de armblankes, die in desolate omstandigheden leven. Vooral nadat in 2010 – in Nederland bij de IKON en in Vlaanderen bij Panorama, Canvas – de documentaire “Arme blanken in Zuid-Afrika” van Saskia Vredeveld uitgezonden werd, werden veel Nederlandstaligen zich bewust van het probleem. Het altijd maar hebben over “arme negertjes”, dat is pas racistisch.

Reacties zijn gesloten.