1 gedachte op “Pat Condell over ‘progressief feminisme’

 1. We zitten hier dan ook volop in het domein van Frans.(wat missen we hem toch!!)
  Ik doe een poging om de leemte op te vullen :
  http://henrymakow.com/the_effect_of_sexual_deprivati.html
  met citaat :
  “Sex-Starved Feminists are a Political Force
  March 21, 2016
  stranger.jpg
  An unspoken factor in feminist politics, which includes support for Bernie Sanders and hatred of the masculine Donald Trump, is the anger arising from sexual frustration. Women need satisfying sex as much as men. They are not getting it from feminized boyfriends or anonymous hookups.”(=einde citaat).
  Voor de rest verwijs ik naar de tekst.
  Of eenvoudiger gezegd, gaat het hier om vrouwen die toe zijn aan een stevige beurt!!
  In het voormelde bruggetje wordt ook dieper ingegaan op de verborgen agenda achter het “feminisme”, dat een belangrijke politieke kracht geworden is.
  Een andere verklaring voor het gedrag van deze , ik citeer uit de video, :”Feminist whores for islam” kan gevonden via het boek ” Lust an der Unterwerfung ” van Sina Aline Geissler.
  Dit boek dat het masochisme bij vrouwen behandelt, veroorzaakte woedende reactie van vrouwenbewegingen :
  https://de.wikipedia.org/wiki/Sina-Aline_Gei%C3%9Fler
  met citaat :
  “Insbesondere nach der Titelgeschichte des „stern“ kam es aus Teilen der Frauenbewegung zu scharfen Protesten und zu einer Besetzung der Redaktionsräume der Zeitschrift. Im Rahmen einer Strafanzeige warfen Kritikerinnen dem Blatt die Verherrlichung von Gewalt, die Aufforderung zur Vergewaltigung sowie die Beleidigung von Frauen und Mädchen vor.”(=einde citaat).
  Uit dit citaat blijkt dan ook de zeer selectieve verontwaardiging van de “vrouwenbewegingen”. Als een vrouw schrijft over haar seksuele (= vrijwillige masochistische) ervaringen, kent de razernij van deze vrouwenbewegingen geen grenzen. Diezelfde vrouwenbewegingen hebben dan geen enkel probleem met de islam waar de vrouw bij manier van spreke nog lager staat dan een dier.
  Aan de hand van twee voormelde voorbeelden, kan dan ook afgeleid worden, dat frustraties aan de grondslag liggen van het gedrag van dit progressief feminisme en dat deze frustraties dan afgereageerd worden door o.a. de kruiperigheid voor de islam.(onder het motto : ik kruip ervoor, en de anderen moeten er ook voor kruipen, vooral dan diegenen die niet willen kruipen). Uiteindelijk komt het dan gewoon neer op het nemen van wraak, waarbij het seksuele aspect een belangrijke rol speelt. Bij Geissler gaat het echter om een loutere seksuele behoeftebevrediging waar de man niet fungeert als “het zwijn….”.(sic). Dit is natuurlijk een relatie die voor deze feministen een nachtmerrie is!! Alle en alleen autochtone blanke mannen zijn immers “zwijnen die verkrachten”.
  De obsessie blijkt ook uit de volgende bruggetjes :
  https://www.barritrad.com/swedish-feminists-please-dont-protect-us-get-raped-immigrants/
  met citaat :
  “Swedish feminists: “Please don’t protect us if we get raped by immigrants”
  February 3rd, 2016 | Sweden
  Feminists in Sweden have launched a new campaign against men that wants to protect women from being raped.”(=einde citaat).
  Nog een bron :
  http://www.breitbart.com/london/2016/01/07/feminists-blame-german-born-men-for-mass-sex-attacks-apease-migrants/
  met citaat :
  “German Feminists: Forget Rapist Migrants, They’re Already Marginalised
  In the wake of the wave of organised sexual assaults perpetrated against German women on New Year’s Eve, many commentators have been patiently waiting for the feminist reaction to this grotesque display of male violence. Well, it seems to have arrived, but not in the way you might imagine”(=einde citaat).
  Door zich te laten of te doen verkrachten van “exotische producten” en terzelfder tijd de autochtone blanke man hiervoor verantwoordelijk te stellen, nemen deze feministen wraak, op deze “blanke man”. Een wraak die dan verpakt wordt onder de dekmantel van de strijd tegen het “seksisme”. Van belang hierbij is dat de oorzaken van deze wraak alleen wortelen in hun persoonlijke problemen.
  Het is dan ook geen toeval dat het feminisme één der wapens is van het cultureel marxisme, dat ingezet wordt om de maatschappij te ondermijnen.
  Of een vermenging van een psychopathologisch probleem met politiek, dat dan psychopaten verwekt .

Reacties zijn gesloten.