Pang!

“Ook als je geen kogels hebt, moet je wel met je wapen trainen. Dat betekent dat je als militair pang-pang-pang moet roepen.”

Onrust bij het Nederlands leger, want de kogels zijn zo goed als op. En dat heeft grote gevolgen: door het tekort aan munitie zijn veel schiettrainingen afgeblazen.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke e-mail van de defensietop die onze researchredactie in handen heeft. Daaruit blijkt dat het nijpende munitietekort voor grote problemen zorgt.

ZIE OOK: E-mail van de Defensietop over het munitietekort

Militairen die op missie naar het buitenland gaan, doen minder schietoefeningen dan normaal. Volgens bronnen binnen Defensie moeten militairen die toch willen trainen, noodgedwongen zelf schietgeluiden maken bij het overhalen van de trekker.

De problemen zijn nog lang niet opgelost. De tekorten aan munitie zijn er al jaren, maar de situatie is nu zo nijpend geworden dat er frustratie is bij het personeel. Binnen Defensie wordt schande gesproken van het kogeltekort.  Lees verder bij RTL.

Wij brengen de situatie aan de hand van deze video in beeld:

FT

5 gedachten over “Pang!

 1. Pang…. Pang roepen is enkel toepasselijk voor lichte oorlogswapens ….Boem …. Boem , werd na een NL militaire crisisvergadering voorbehouden voor wapens van een zwaar caliber .

  • Bij aanslagen door verwarde eenzaten hoort men andere begeleidende geluiden…

 2. Het leger van B heeft niet alleen geen munitie, het heeft zelfs bijna geen materiaal meer en te weinig soldaten. Wat rest van het materiaal is verouderd en/of in slechte toestand, hetzelfde geldt voor veel van de soldaten. Bovendien is het geïnfiltreerd door een “zesde colonne” van salafisten, die op zijn minst een spionerende opdracht heeft en waarvan mag verwacht worden dat ze vroeg of laat actie onderneemt tegen collega-soldaten, zoals al meerdere malen gebeurde in de VS.

 3. Indien ik me niet vergis heeft het pang pang gebeuren ooit ook bij de ABL dienst gedaan.

 4. Het voorgaande is echter niet om met te lachen, maar is het bewijs van een zeer onrustwekkende toestand.
  Men zou echter beter moeten weten.
  Even terug in de tijd :
  1. WO I , waarvan het begin 100 geleden zopas werd herdacht!!.
  Het belgische leger was in feite een “veredelde burgerwacht”, en totaal onvoorbereid voor een dergelijk conflict. Er werd immers nooit deftig geïnvesteerd, zowel wat kwaliteit als kwantiteit ervan betrof.
  Er was bovendien een generale staf wiens onkunde enkel nog werd overtroffen door de arrogantie en pretentie. Duizenden Vlaamse soldaten hebben het met hun leven moeten betalen.
  2. W O II waarvan het begin in mei 2015 werd herdacht, met o.a. de “lullige val ” van het fort van Eben Emael. In 1940 zaten we met een “bureaucratie” opgescheept , gepolitiseerd en verzwakt door schandalen van de jaren 30, en vooral niet te vergeten : door de politiek van het gebroken geweer, uitgevoerd o.a.door “volksfrontregeringen” in opdracht van Moskou.
  In mei 1940 zagen we dan het “resultaat”, waar opnieuw duizenden Vlamingen het met hun leven betaald hebben.
  3. De val van muur , met de afbouw van de landsverdediging en het “plukken” van het vredesdividend om het autochtoon en allochtoon kiesvee van links en de franstaligen in de watten te leggen. Wat van het leger overblijft is een mengeling van :”, bureaucraten, invaliden en het “hospice”.
  Tevens werd de “cohesie “(sic) nog verder versterkt via de diversiteit!!
  In feite is de toestand nu nog dramatischer dan van voor 1914. Het is zelfs geen “burgerwacht” meer.
  4. De politiehervorming na Dutroux : Als gevolg hiervan werd de Rijkswacht afgeschaft en zitten we opnieuw met een “veredelde versie van de gemeentepolitie” gekenmerkt door : onbekwaamheid, bangheid, lafheid, onbetrouwbaarheid, partijdigheid, luiheid, versplintering.. enz.. onder leiding van “onbekwame en corrupte dorpspolitiekers”.
  Hier is de toestand ook nog slechter dan voor 1914 toen er nog de Rijkswacht was.

  In tegenstelling tot WO I en W O II zit de vijand nu volop binnen de grenzen en zelfs binnen het ganse staatsbestel met daarbij ook binnen leger en politie of ten minste wat daarvoor moet doorgaan.
  Na de in scène gezette zaak Van Temsche, is de bevolking ontwapend, en staan we dus met lege handen. Door de afschaffing van de legerdienst heeft al wat jonger is dan 40 jaar niet de minste ervaring meer met wapens(=het krapuul uitgezonderd).
  Het ganse veiligheidsapparaat is dan ook een dure klucht
  Deze ondermijning en sabotage doet zich ten andere ook voor in andere landen van de EUSSR.
  Het gaat hier dan ook niet om een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar wel om een bewust uitgevoerde samenzwering met behulp van verraders en collaborateurs, in dienst van de NWO. Cui Bono??? .
  De dag dat de vulkaan uitbarst(en dit is een kwestie van tijd)..staan we niet alleen met lege handen, maar ook met een veiligheidsapparaat dat zal instorten als een “kaartenhuisje”met dat verschil dat men in 1940 nog kon gaan lopen, maar nu zal deze mogelijkheid uitgesloten zijn.
  Het gaat hier dan ook niet om “munitietekort” maar een moedwillige sabotage.
  Het is deze sabotage die moet onthuld worden, met daarbij dan ook de namen van de saboteurs en verraders.
  Na W O II zijn er veel meer voor veel minder tegen de muur gezet!!!

Reacties zijn gesloten.