Overbodig onderzoek

Een nieuw onderzoek door de EU-Commissie toont een algemene stilstand of verslechtering van het pluralisme bij de media aan – dit zou in alle EU-lidstaten het geval zijn.

“Dit onderzoek is een wekroep. We moeten onze journalisten beter beschermen en de openheid en eerlijkheid in de internetwereld verhogen, vooral dan bij de politieke campagnevoering… De Commissie kan dit gevecht niet alleen aan; ik reken op de lidstaten om deze trend te helpen keren.” dixit Vera Jourova, ondervoorzitster van de commissie voor inclusieve journalistiek en hersenverweking.

Aan ons zal het niet liggen; wij doen ons best om getrouw de waarheid, onze normen en waarden, zonder bijbedoelingen, vrij van omkoping, chantage, vooringenomenheid, of politieke correctheid te verspreiden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het centrum voor Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) in opdracht van de EU-Commissie en beslaat het grondgebied van alle 27 EU-lidstaten en daar bovenop nog Brexitland, Albandietenland en het neo-Ottomaanse Rijk. Het CMPF is een onderzoekscentrum, opgericht in 2011, aan de European University Institute in Firenze en werd medegefinancierd door ons allemaal via het EU-doorgeefluik.

Hadden wij een pak goedkoper kunnen doen vanuit ons kot.

Media pluralism under threat in Europe