Ordnung muss sein…

Anti-slip floor pictogram: “Unauthorised Persons Not Permitted”

… maar niet als burgers zich eigenmachtig dat recht toeëigenen. De overheid moet tenslotte ook nog iets te doen hebben.

Als plichtbewuste burger poetst een man de vuile verkeersborden, die wijzen op het naderen van een school. Maakt vervolgens een foto en zendt ze naar een krant. Schouderklopje… ?

Niet toch, de lokale overheid is in haar eer gekrenkt en stelt dat burgers zich niet in gevaar mogen begeven, niet op ladders klauteren en bovendien kan er spontaan een steekvlam uit zijn wisser komen die heel de straat in brand zou kunnen steken. Je ziet wat er in Beiroet gebeurd is.

De lokale overheid doet het op haar manier: zijn verkeersborden te vuil, dan worden ze verwijderd en met het belastinggeld nieuwe aangeschaft. Wat de verkeersbordenpoetsman deed was gewoon illegaal.