Ramp in Beiroet

Slecht beheer of opzet? Oorzaak en gevolg? Voor zover er überhaupt bewijs kan en mag gevonden worden, valt het quasi niet te bewijzen. Tenzij door getuigenissen van klokkenluiders.

We hebben een andere herinnering aan Beiroet: een levendige, open stad met Italiaanse flair.