Oproep: ga in ‘t verzet tegen de beknotting van ons denken

Dezelfde VN, die pleit voor een wereldwijd pandemieverdrag om je gezondheidskeuzes te dicteren en LHBT-ideologie voorrang geeft boven religieuze vrijheid, is nu van plan om te bepalen wat je mag lezen, posten of delen! Dit VN-plan is een directe aanval op de vrijheid van spreken, gericht tegen degenen onder ons die de gangbare opvattingen over gender, abortus, pandemieën, inentingen, gezinswaarden en het christendom ter discussie stellen. Help ons voor 31 januari 500.000 handtekeningen te verzamelen om het censuurplan van de VN te blokkeren. Teken de petitie om onze online vrijheid te waarborgen!


TEKEN DE PETITIE

Terwijl we elkaar een gelukkig en gezegend nieuwjaar wensen, hebben de globalisten van de VN in stilte plannen bedacht om van 2024 een ellendig jaar te maken voor mensen zoals jij en ik.
Dacht je wellicht dat de globalisten een pauze zouden nemen met Kerstmis? Nou, CitizenGO heeft zojuist hun opzienbarende voornemens uit de doeken gedaan. Terwijl jij en ik bezig waren met het vieren van Kerstmis en oud en nieuw, lanceerde UNESCO, een belangrijke VN-organisatie, in het geniep een alarmerend plan – een plan dat het hart van onze vrijheid raakt. Het plan, genaamd ‘Richtlijnen voor het Beheer van Digitale Platformen’, schetst een ‘reeks plichten, verantwoordelijkheden en rollen voor staten, digitale platformen, intergouvernementele organisaties, maatschappelijke organisaties, media’, etc., om om te gaan met ‘desinformatie, verkeerde informatie, haatzaaien en complottheorieën’. Ze willen je met veel mooie praatjes laten geloven dat dit weer zo’n goedbedoeld wereldwijd plan is om je te beschermen. Geloof me, het kan niet verder van de waarheid af liggen. Dit is een directe aanval op de vrijheid van meningsuiting, gericht tegen degenen onder ons die de standpunten van de globalisten over gender, abortus, inentingen, gezinswaarden en het christendom in twijfel trekken.

Dezelfde VN die aandringt op een wereldwijd pandemieverdrag om voor jou beslissingen over je gezondheid te nemen of die volhoudt dat godsdienstvrijheid minder belangrijk is dan het promoten van de LHBT-ideologie – zij gaan nu bepalen wat jij wel en niet mag lezen, posten en delen!

Wil je vandaag de petitie ondertekenen waarin de regering wordt opgeroepen om zich te verzetten tegen UNESCO’s plan voor wereldwijde censuur? Laten we samen meer dan 500.000 ondertekeningen verzamelen uit Nederland en België en de andere 20 landen waar we actief zijn voor 31 januari. We willen binnen de kortste keren een massale respons genereren en een overweldigende oppositie laten zien, zodat de besluitvormers een besef krijgen van de sterke weerstand tegen de plannen, die ze achter de schermen hebben bekokstoofd.De mogelijkheid om ideeën en informatie vrij uit te kunnen wisselen is een hoeksteen van democratische samenlevingen.  Toch probeert het verslag het open discours op sociale mediaplatforms en daarbuiten te beperken onder het mom van het controleren van zogenaamde “haatzaaiende taal” en “desinformatie”.
Maar jij en ik weten hoe de vork werkelijk in de steel zit: voor deze globalisten is alleen datgene wat tegen hun eigen agenda ingaat “haatzaaien” en “nepnieuws”… En daarom hebben ze een wereldwijde gedachtepolitie nodig.Hun bedoelingen zijn helder: Als informatie over verkiezingen wordt onderdrukt en onder hun controle en toezicht staat, dan weten we hoe gemakkelijk het voor hen is om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.Ten tweede – volksgezondheidsmaatregelen – komt dat als een verrassing? Nadat we een jaar lang hebben gestreden tegen het pandemieverdrag van de WHO, krijgt de VN nu weer een nieuw wapen in handen om jouw gezondheidskeuzes te dicteren.En last but not least… “aanzetten tot discriminatie”, ook bekend als “haatzaaien“… Met andere woorden, alles wat tegen hun agenda ingaat bij onderwerpen als genderideologie en abortus en bij christelijke zienswijzen in zulke zaken!

Je zult je herinneren hoe een aantal van onze eigen campagnevoerders bij CitizenGO – zoals Caroline Farrow in Engeland, Ann Kioko in Nigeria en nu Eduard Pröls in Duitsland – zijn vervolgd en aangeklaagd voor het publiekelijk uiten van hun mening over zaken als genderideologie. Laat staan de schandalige vervolging van parlementslid Päivi Räsänen in Finland, die een langdurig proces van drie jaar aan haar broek kreeg, met het risico op gevangenisstraf, omdat ze online haar christelijke standpunten uitte.En er waren zoveel anderen zoals zij in de afgelopen jaren!
Vergeet niet dat al deze mensen werden vervolgd en aangeklaagd voor “haatzaaien”. Dit nieuwe rapport wil beleidsmaatregelen voorstellen om wat het beschouwt als “desinformatie” en “haatzaaien” te identificeren en in te perken. 
Stel je eens voor hoe de vervolging van christelijke stemmen genormaliseerd zal worden, als geïmplementeerd wordt wat in dit rapport beschreven staat.

Nogmaals, het is aan ons om een dam op te werpen en er alles aan te doen om het te ontmaskeren voor wat het is – een totalitaire, overtrokken poging tot wereldwijde censuur, die ons rechtstreeks beperkt in ons fundamentele recht om vrij onze overtuigingen te kunnen delen.Help ons om 500.000 handtekeningen te verzamelen voor 31 januari! Laten we dit snode plan van de VN gezamenlijk een halt toeroepen:

Teken nu de petitie om UNESCO’s plan te verwerpen dat ons dicteert wat we wel en niet mogen zeggen!
Met jouw ondertekening stuur je een krachtige boodschap naar het VN-agentschap, terwijl wij er alles aan doen om elk boosaardig idee wat uit dit laatste rapport naar voren komt onderuit te halen.Het UNESCO rapport Richtlijnen voor het Beheer van Digitale Platformen toont een verschuiving naar meer censuur en controle over digitale gesprekken.Dit betekent de onderdrukking van standpunten en gegevens die in strijd zijn met de narratieven die zijn goedgekeurd door UNESCO of de met haar samenwerkende regeringen en bedrijven.In wezen beslissen ze dus over de informatieuitwisseling die plaatsvindt en dicteren ze wat we wel en niet online kunnen zeggen en denken. 

Dit is niet alleen het beïnvloeden van de publieke opinie – het is een gevaarlijke zet om één enkele ideologie op te dringen en daarmee afwijkende gedachten en overtuigingen te onderdrukken.

In tegenstelling tot de grondwetten van Nederland en België, die overheidsbemoeienis met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid verbieden, verwijst UNESCO naar verschillende internationale kaders voor “mensenrechten” om te bepalen welke meningsuiting aan banden moet worden gelegd.
Vergis je niet, dit soort rapporten van VN-organisaties zijn zeer relevant! Ze worden gebruikt als kaders, die later worden opgedrongen aan nationale regeringen. We hebben zelf gezien hoe gevaarlijk internationaal gewoonterecht van de VN kan worden.

En het meest verontrustende deel? UNESCO handelt niet alleen – ze is van plan samen te werken met regeringen en bedrijven over de hele wereld om dit censuurregime te implementeren… als een wereldwijde gedachtepolitie!

In het rapport zelf staat hoe zal worden samengewerkt met regeringen om een reeks van uitingsvormen aan te pakken, terwijl hun eigen ideologische doelen worden bevorderd.Nu het jaar weer van start gaat en we afgeleid zijn door de dagelijkse routine, zal de VN er alles aan doen om dit beleidskader in werking te laten treden.Daarom is het weer aan ons om voor onze waarden op te komen. Want wat er op het spel staat is ons recht om vrijuit te kunnen spreken over cruciale onderwerpen – inclusief ons geloof!We kunnen dit niet laten gebeuren: help ons alsjeblieft om 500.000 handtekeningen te verzamelen voor het einde van januari om de gedachtepolitie van de VN schaakmat te zetten:Geef samen met ons een krachtig signaal af. Teken onze petitie om er bij de regeringen op aan te dringen zich te verzetten tegen de poging van UNESCO om onze online uitingen te controleren en te censureren.

Dank je voor je aandacht en prompte actie in deze kwestie.Ignacio Arsuaga en het hele team van CitizenGO  Referenties (Engelstalig):Guidelines for the governance of digital platforms (UNESCO)https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339Inside the UN Plan to Control Speech Online (The Epoch Times) https://www.theepochtimes.com/article/inside-the-un-plan-to-control-speech-online-5534524Inside The UN Plan To Control Speech Online (AMAC)https://amac.us/newsline/society/inside-the-un-plan-to-control-speech-online/
Ingezonden oproep. Graag verder verspreiden.