Onze cultuurkruik is zodanig verrijkt dat die zinkende is.

Verboden het grasperk te betreden, verboden te roken, verbod op openbare zedenschending, verboden te urineren en ander gevoeg, verboden vuur te stoken in eigen en openbare plaatsen, verboden te bedelen, verboden te kamperen op niet toegestane plaatsen, verboden rivieren te bezoedelen.
En wie moet zich daar geen barst van aantrekken, juist, de verrijking;

http://www.youtube.com/watch?v=LryWxKC90yQ