Ons vir jou: het uitwissen van het Afrikaans…

Afbeeldingsresultaat voor afrikaans… begint in het basisonderwijs

De ANC-regering sloot sinds 2002 bijna een derde van de Afrikaanstalige basisscholen.  De ministerin stelt in een antwoord aan Vryheidsfront Plus dat er minder vraag naar is en dat Engels populairder is.  Een systematische uitwissing van het Afrikaans in het onderwijs.  Er is een agressieve houding t.o;v. het Afrikaans waarbij Afrikaanstalige scholen verplicht worden anderstalige leerlingen in te schrijven, waarna de scholen het etiket ‘meertalig’  krijgen om uiteindelijk een complete verengelsing te bereiken.

Logisch als men het Afrikaans wil uitwissen.  Men begint in het lager onderwijs, beperkt het aanbod zodat de doorstroming naar het middelbaar en hoger onderwijs in het Engels zal plaats vinden.

Men vergelijke met onze katholieke scholen die moslim leerlingen onderwijs bieden.

Lees ook: Hoe kom moedertaalonderwys so belangrik is voor almal in Suid Afrika

Bron: http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/n-derde-van-afrikaanse-skole-uitgewis-sedert-2002/ 

Nochtans doet ze haar uiterste best om racisme in de scholen uit te roeien…zegt ze…

Hier ziet u de ministerin van basisonderwijs, mevrouw Angie Motshekga , tijdens haar werkzaamheden in het parlement:

Ons vir jou